Motie Natuur aan de Kruis­vaartkade  


21 september 2017

Motie 159/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 september 2017, ter bespreking van het Voorstel inzake het stedenbouwkundig Programma van Eisen Kruisvaartkade,

Constaterende dat:

- De Kruisvaartkade in fases herontwikkeld gaat worden tot een gebied met 450-600 woningen;
- Het gebied nu een grote hoeveelheid natuur kent, en dat deze grotendeels moet wijken voor de nieuwbouw.

Overwegende dat:

- Een groene leefomgeving van groot belang is voor nieuwe bewoners van de kade en huidige bewoners van het omliggende gebied;
- Het in niemands belang is als er onnodig en vroegtijdig natuur verwijderd wordt;
Er in de tijdelijke natuur in het ontwikkelgebied inmiddels veel dieren leven.

Roept het college op:

- Zich in te zetten voor het behoud van zoveel mogelijk natuur in het gebied, met speciale aandacht voor de volgende vier punten:

  • Natuur die zich nu bevindt op de plaats waar groen getekend is, zo veel mogelijk kan blijven en wordt beschermd tijdens de herontwikkeling;
  • Natuur zo lang mogelijk kan blijven en pas verwijderd wordt als de juiste bouwfase zich aandient;
  • Er geen natuur verwijderd wordt voor bouwmaterialen en –containers;
  • Dieren in het gebied zo goed mogelijk te faciliteren om te kunnen migreren naar andere gebieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Stop ook het geknal bij dierenopvang, manege en dierenpension

Lees verder

Motie Kruisvaart: nieuwe buurt, nieuwe bushaltes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer