Amen­dement Stop ook het geknal bij dieren­opvang, manege en dieren­pension


21 september 2017

Amendement 45/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 september 2017 ter bespreking van het Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie,

Constaterende dat:

  • Er een Initiatiefvoorstel ligt dat het college oproept generiek tot vuurwerkvrije zones uit te roepen alle parken en dierenweides;
  • In dit initiatiefvoorstel geen dierenopvangcentra (zoals het asiel en de Vogelopvang), maneges en dierenpensions zijn opgenomen;
  • In de jaarwisseling 2016 -2017 voor het eerst een vuurwerkvrije zone in Utrecht was uitgeroepen, namelijk bij de maneges in de Voorveldse Polder, op verzoek van die maneges vanwege gestreste en bange paarden;
  • Al diverse jaarwisselingen een vuurwerkluwe zone was ingesteld bij onder meer de Vogelopvang, omdat de Vogelopvang melding deed van gestreste en zelfs overleden vogels door het vuurwerk dat eromheen werd afgestoken;
  • 82% van de inwoners van Utrecht vindt dat er vuurwerkvrije zones moeten komen bij dierenweides en parken;
  • Het gezien bovenstaande logisch is om ook dierenopvangcentra, maneges en dierenpensions in het Initiatiefvoorstel op te nemen.

Overwegende dat:

  • In het Initiatiefvoorstel ook de buitengebieden van Utrecht als vuurwerkvrije zones staan opgenomen, waar zich ook veel dieren bevinden.

Besluit:

  • Aan de opsomming bij beslispunt 1 de woorden dierenopvangcentra, maneges en dierenpensions toe te voegen, waardoor het beslispunt als volgt komt te luiden:

1. Het College op te dragen de APV-wijziging voor te bereiden zodat generiek tot vuurwerkvrije zone aangewezen worden:

Het buitengebied van onze gemeente (Utrecht buiten de bebouwde kom);
Alle parken, dierenweides, dierenopvangcentra, maneges en dierenpensions;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL

Tegen

D66, SP, VVD, SBU, S&S, CDA, CU, PvdA