Amen­dement Stop ook het geknal bij dieren­opvang, manege en dieren­pension


21 september 2017

Amendement 45/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 september 2017 ter bespreking van het Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie,

Constaterende dat:

  • Er een Initiatiefvoorstel ligt dat het college oproept generiek tot vuurwerkvrije zones uit te roepen alle parken en dierenweides;
  • In dit initiatiefvoorstel geen dierenopvangcentra (zoals het asiel en de Vogelopvang), maneges en dierenpensions zijn opgenomen;
  • In de jaarwisseling 2016 -2017 voor het eerst een vuurwerkvrije zone in Utrecht was uitgeroepen, namelijk bij de maneges in de Voorveldse Polder, op verzoek van die maneges vanwege gestreste en bange paarden;
  • Al diverse jaarwisselingen een vuurwerkluwe zone was ingesteld bij onder meer de Vogelopvang, omdat de Vogelopvang melding deed van gestreste en zelfs overleden vogels door het vuurwerk dat eromheen werd afgestoken;
  • 82% van de inwoners van Utrecht vindt dat er vuurwerkvrije zones moeten komen bij dierenweides en parken;
  • Het gezien bovenstaande logisch is om ook dierenopvangcentra, maneges en dierenpensions in het Initiatiefvoorstel op te nemen.

Overwegende dat:

  • In het Initiatiefvoorstel ook de buitengebieden van Utrecht als vuurwerkvrije zones staan opgenomen, waar zich ook veel dieren bevinden.

Besluit:

  • Aan de opsomming bij beslispunt 1 de woorden dierenopvangcentra, maneges en dierenpensions toe te voegen, waardoor het beslispunt als volgt komt te luiden:

1. Het College op te dragen de APV-wijziging voor te bereiden zodat generiek tot vuurwerkvrije zone aangewezen worden:

Het buitengebied van onze gemeente (Utrecht buiten de bebouwde kom);
Alle parken, dierenweides, dierenopvangcentra, maneges en dierenpensions;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks

Tegen

D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD, SBU, S&S, CDA, ChristenUnie, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Lichtvervuiling in 2022 Utrecht uit!

Lees verder

Motie Natuur aan de Kruisvaartkade  

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer