Motie Licht­ver­vuiling in 2022 Utrecht uit!


6 juli 2017

Motie 127/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juli 2017 ter behandeling van het Burgerinitiatief Elke dag verdient een Nacht van de Nacht,

Constaterende dat:

 • Een aantal inwoners van Utrecht een burgerinitiatief tegen lichtvervuiling heeft ingediend;
 • Dit burgerinitiatief beoogt om lichtvervuiling versneld aan te pakken in Utrecht;
 • De initiatiefnemers van het burgerinitiatief vinden dat het college van B&W niet snel genoeg de lichtvervuiling aanpakt in Utrecht;
 • Licht in de nacht schadelijk is voor de natuur en dieren als vleermuizen en vogels veel last hebben van naar boven uitstralende armaturen;
 • Het voork├│men van lichthinder past in de ambitie om een duurzame gezonde stad te zijn;
 • Beperken van lichtvervuiling is vastgesteld in het Gemeentelijk Verlichtingsplan uit 2008, maar de uitvoering in de praktijk te wensen over laat;
 • Het Burgerinitiatief concrete voorstellen doet om lichtvervuiling te beperken;
 • Sociale veiligheid door de initiatiefnemers zeer serieus wordt genomen, en lichtuitstraling naar boven geen enkel effect heeft op het verbeteren van de sociale veiligheid;
 • Nog 2.500 armaturen in Utrecht vervangen moeten worden die licht naar boven uitstralen en dit gepland staat voor 2019-2025;

Overwegende dat:

 • Het college in de raadsbrief van 22 juni aangaf meer maatregelen tegen lichtvervuiling te nemen dan voorheen het plan was;
 • De wethouder Openbare Ruimte en Groen in de commissie van 4 juli 2017 aangaf nog iets verder te gaan dan de toezeggingen in de raadsbrief, maar wat de initiatiefnemers nog niet genoeg;
 • Er al 1,2 miljoen euro gereserveerd staat voor vervanging van de 2.500 overgebleven armaturen die licht naar boven uitstralen, te starten in 2019 en te eindigen in 2025.

Verzoekt het college:

 • Niet pas in 2025 alle 2.500 armaturen vervangen te hebben, maar al in 2022;
 • Eventuele aanvullende dekking hiervoor te reserveren bij de Programmabegroting 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, CU

Tegen

GL, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD, CDA, S&S, D66, SBU

Lees onze andere moties

Motie 0% uitstraling naar boven

Lees verder

Amendement Stop ook het geknal bij dierenopvang, manege en dierenpension

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer