Motie 0% uitstraling naar boven


6 juli 2017

Motie 128/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juli 2017 ter behandeling van het Burgerinitiatief Elke dag verdient een Nacht van de Nacht,

Constaterende dat:

 • Een aantal inwoners van Utrecht een burgerinitiatief tegen lichtvervuiling heeft ingediend;
 • Dit burgerinitiatief beoogt om lichtvervuiling versneld aan te pakken in Utrecht;
 • De initiatiefnemers van het burgerinitiatief vinden dat het college van B&W niet snel genoeg de lichtvervuiling aanpakt in Utrecht;
 • Het Burgerinitiatief concrete voorstellen doet om lichtvervuiling te beperken;
 • Licht in de nacht schadelijk is voor de natuur en dieren als vleermuizen en vogels veel last hebben van naar boven uitstralende armaturen;
 • Het voork├│men van lichthinder past in de ambitie om een duurzame gezonde stad te zijn;
 • Beperken van lichtvervuiling is vastgesteld in het Gemeentelijk Verlichtingsplan uit 2008, maar de uitvoering in de praktijk te wensen over laat;
 • De wethouder Openbare Ruimte en Groen in de commissie Stad en Ruimte van 4 juli 2017 aangaf dat hij de regels van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde volgt (NSVV) volgt en dat inkoop van armaturen die 5% licht uitstralen op die manier nog steeds een optie is volgens het college van B&W;
 • Sociale veiligheid door de initiatiefnemers zeer serieus wordt genomen, en lichtuitstraling naar boven geen enkel effect heeft op het verbeteren van de sociale veiligheid;
 • Nog 2.500 armaturen in Utrecht vervangen moeten worden die licht naar boven uitstralen en dit gepland staat voor 2019-2025;

Overwegende dat:

 • De wethouder Openbare Ruimte en Groen in de commissie van 4 juli 2017 in de veronderstelling was dat de indieners ook alle BESTAANDE armaturen die 5% naar boven uitstralen willen vervangen door armaturen die 0% naar boven uitstralen;
 • Dit niet het geval is, want hun voorstel betreft ALLEEN de aanschaf van NIEUWE armaturen die 0% naar boven zouden moeten uitstralen.

Verzoekt het college:

 • Bij aanschaf van nieuwe armaturen alleen nog maar armaturen aan te schaffen die 0% uitstralen naar boven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SBU, CU, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

VVD, PvdA, CDA, GL, D66

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek uitzetten (deel van) grondspots Melissekade

Lees verder

Motie Lichtvervuiling in 2022 Utrecht uit!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer