Motie Onderzoek uitzetten (deel van) grond­spots Melis­sekade


6 juli 2017

Motie 129/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van het burgerinitiatief “Elke dag verdient een Nacht van de nacht”,

constaterende dat:

  • het college in de raadsbrief van 22 juni 2017 heeft aangegeven ook de grondspots op de Melissekade onwenselijk te vinden en over een periode van drie jaar te willen uitfaseren;

overwegende dat:

  • bij het uitzetten van de grondspots het argument van kapitaalvernietiging geen rol kan spelen,
  • voor die grondspots die niet bijdragen aan functioneel licht de lichthinder zwaarder weegt dan het decoratieve;

roept het college op:

  • om in overleg met omwonenden en de initiatiefnemers te onderzoeken welk (deel van de) grondspots geen bijdrage leveren voor functioneel licht en eerder dan gepland uitgezet kunnen worden,
  • deze grondspots te verwijderen als er ook andere werkzaamheden gepland staan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Michel Eggermont, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie
Dimitri Gilissen, VVD


Status

Aangenomen

Voor

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Partij voor de Dieren, PvdA, CU, CDA, VVD, D66, GL, S&S

Tegen

SBU

Lees onze andere moties

Amendement Na afschrijftermijn van 15 tot 20 jaar geen woningbouw in Rijnenburg

Lees verder

Motie 0% uitstraling naar boven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer