Amen­dement Na afschrijf­termijn van 15 tot 20 jaar geen woningbouw in Rijnenburg


6 juli 2017

Amendement 33/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van het startdocument Rijnenburg en Reijerscop.

Constaterende dat:

- Provincie Utrecht in haar provinciale ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 het gebied Rijnenburg tot pauzelandschap verklaard heeft,
- Het college in het raadsvoorstel ook over een bouwpauze spreekt;
- Utrecht klimaatneutraal wil zijn in 2030, want inhoudt dat je ook na 2030 aan deze doelstelling zal moeten blijven werken;
- Zonnepanelen en windmolens nog prima functioneren na de afschrijftermijn van 15 tot 20 jaar en daardoor nog steeds duurzame energie opwekken.

Overwegende dat:

- Het eeuwig zonde is om nu een duurzaam energie landschap te gaan bouwen en dat na 15 tot 20 jaar weer te moeten wijzigen voor woningbouw;
- Het tijdelijk bouwen van windmolens financieel onrealistisch is;
- Er nu al wordt geprobeerd om de windmolens geen hinder te laten geven aan omwonenden, waardoor het idee om tussen zo’n duurzaam energielandschap huizen te gaan bouwen niet zal bijdragen aan een prettige, gezonde woonomgeving;
- Het sowieso lastig is om in dit woningbouw te realiseren, wegens het hoge grondwaterpeil en de lage ligging van de polder.

Besluit:

- Beslispunt 1d te schrappen;
- Na beslispunt 3, een extra beslispunt toe te voegen dat luidt:

"Initiatiefnemers, bij het opstellen van de scenario’s, het uitgangspunt te laten hanteren dat er na een (afschrijvings)periode van 15 tot 20 jaar in het gebied geen woningbouwontwikkeling plaats gaat vinden."

- De overige beslispunten te hernummeren.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

D66, GroenLinks, VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, CDA, SBU, ChristenUnie, S&S

Lees onze andere moties

Amendement Neem ecologische en natuurwaarden mee in de scenario's Rijnenburg

Lees verder

Motie Onderzoek uitzetten (deel van) grondspots Melissekade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer