Motie Leef­straten actief uitdragen


29 juni 2017

Motie 71/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • leefstraten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving, waarbij tevens sociale cohesie wordt bevorderd;

Overwegende dat:

  • leefstraten zich in de pilots hebben bewezen;
  • er behoefte is aan duidelijkere richtlijnen voor het selecteren van toekomstige leefstraten;
  • draagvlak bij omwonenden bij dergelijke initiatieven altijd het uitgangspunt dient te zijn;

Draagt het college op:

  • duidelijke richtlijnen en regels te stellen voor het selecteren en inrichten van leefstraten;
  • het concept leefstraten actief uit te gaan dragen onder de Utrechtse burgers;
  • duidelijk te communiceren met de bewoners en omwonenden van leefstraten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wonen op het water mogelijk maken

Lees verder

Motie Gezonde veilige brede school in Rijnvliet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer