Motie Wonen op het water mogelijk maken


29 juni 2017

Motie 75/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat;

  • het gemeentelijk woonbotenbeleid sinds 2007 niet structureel is herzien;
  • zowel het Zandpad als ook Leidsche Rijn geen onderdeel uitmaken van het woonbotenbeleid.

Overwegende dat:

  • met het schrappen van de exploitatievergunning van de prostitutieboten, 34 woonboten aan het Zandpad zullen verdwijnen;
  • wonen op het water is een karakteristiek element geworden van de stad en de gemeente wil dat graag behouden;
  • wonen op woonboten is een volwaardige woonvorm, waarmee in de ruimtelijk ordening rekening gehouden dient te worden;
  • met de provincie is de gemeente van mening dat woonboten een erkende woonvorm is en dat als de woonboten gewenst zijn, deze zorgvuldig ingepast dienen te worden;
  • bij nieuwe ligplaatsen vastgelegd kan worden dat er ecologische oevers komen en er geen gebruik gemaakt mag worden van die oever;
  • er restricties kunnen worden opgenomen aangaande afmetingen;

Draagt het college op:

  • de mogelijkheid van het uitbreiden van het aantal ligplaatsen in Utrecht te onderzoeken en de raad te informeren over de uitkonnsten voorafgaand aan de behandeling van de programmabegroting 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

SBU, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

D66, CDA, VVD, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Bouwen aan je toekomst

Lees verder

Motie Leefstraten actief uitdragen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer