Motie Bouwen aan je toekomst


29 juni 2017

Motie 53/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 29 juni 2017 ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

  • Utrecht een taakstelling heeft met betrekking tot het huisvesten van statushouders;
  • De Utrechtse woningmarkt ernstig oververhit is en er veel krapte is op de sociale woningmarkt;
  • Den Haag experinnenteert met het toewijzen van kluswoningen aan statushouders en GroenLinks Utrecht hierover vragen heeft gesteld.

Overwegende dat:

  • In Utrecht vele panden worden getransformeerd tot woonruimten;
  • Er interessante initiatieven zijn met betrekking tot het huisvesten van een mix van jongeren en statushouders;
  • Zo'n mix van bewoners gooe is voor de integratie en de socale cohesie;
  • Dit soort transformaties ook een soort kluswoningen zijn en kansrijke nieuwe woonplekken kunnen opleveren voor o.a. statushouders.

Draagt het college op:

  • De mogelijkheden voor het huisvesten van statushouders in transformatiepanden te inventariseren, eventueel in samenspraak met clubs als Socius, en de gemeenteraad hierover in te lichten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tara Scally, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Nicole van Gemert, SP
Bouchra Dibi, PvdA
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Bert-Jan Brussaard, CDA
Reinhild Freytag, Student & Starter
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Emissievrije binnenvaart start in Utrecht

Lees verder

Motie Wonen op het water mogelijk maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer