Motie Emis­sie­vrije binnen­vaart start in Utrecht


29 juni 2017

Motie 81/2017

De Gemeenteraad, bijeen op 29 juni 2017 ter bespreking van de voorjaarsnota 2017, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • Het voor zowel kleine schepen als voertuigen gebruikelijker is te kiezen voor een elektrische aandrijving;
  • Emissievrij varen voor de binnenvaart technisch weliswaar technisch bestaat, maar in Nederland geen voortgang kent;
  • De binnenvaart een belangrijke motor is voor zowel de landelijke als de Utrechtse economie;
  • De binnenvaart onverminderd draait op diesel en daarmee zorgt voor uitstoot van Co2 en fijnstof.

Overwegende dat:

  • Verandering van voortstuwingswijze een kip - ei situatie oplevert: begint het met meer vaartuigen of begint het met een dekkende infrastructuur voor laadpunten?
  • Utrecht zowel een vooraanstaande binnenhaven heeft als een vooruitstrevende ambities kent op het terrein van duurzaamheid.

Verzoekt het college:

  • Partijen vanuit het platform "Port of Utrecht" bij elkaar te brengen om te (laten) onderzoeken wat gemeenten/binnenhavensteden in het algemeen en Utrecht in het bijzonder kunnen doen om belemmeringen voor emissievrij varen voor vrachtvaartuigen weg te nemen en de resultaten van deze verkenning terug te koppelen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lex van Eijndhoven, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66
Bülent Isik, PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Verder op de fiets met VERDER

Lees verder

Motie Bouwen aan je toekomst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer