Motie Maak van de racebaan, een verkeers­veilige Marnixlaan


21 december 2017

Motie 269/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 december 2017, ter bespreking van het IPvE/FO Westelijke Stadsboulevard.

Constaterende dat:

 • De Marnixlaan op dit moment zeer aantrekkelijk is om veel te hard te rijden, door het lange rechte stuk en verkeerslichten die 's avonds uitgaan;
 • Met regelmaat ongelukken, vaak ernstig, plaatsvinden op de Marnixlaan doordat auto's te hard rijden;
 • De herinrichting van de Marnixlaan (Functioneel Ontwerp/ FO) niks veranderd aan het lange, rechte stuk asfalt op dit traject.

Overwegende dat:

 • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV, 2016) studie heeft gedaan naar welke snelheid geloofwaardigheid is bij bepaalde (her)inrichting van een weg;
 • Uit de studie blijkt dat 'rechtstanden' (lang stuk rechtdoor) en een 'open wegomgeving' van grote invloed zijn op snelheid;
 • Op de Marnixlaan sprake is van zowel rechtstanden en in het FO een open wegomgeving wordt gerealiseerd, door de groene middenberm, brede en vrijliggende fietspaden aan weerszijden en de voetbalvelden en park aan één zijde;
 • Rechtstanden door de SWOV zelfs worden benoemd als primaire versneller;
 • De voorrangspleinen in het FO ruim worden voorgesteld, waardoor (met name 's avonds) echt afremmen niet noodzakelijk is en bovendien de snelheid snel hervat kan worden;
 • Concluderend: volgens onderzoek van de SWOV een snelheidslimiet van 50 km/u met de voorgestelde inrichting van de Marnixlaan niet geloofwaardig is en de verkeersveiligheid niet beter maakt;
 • Een extra bocht of knikjelehulpzaam is én mogelijk, door bijvoorbeeld het afwisselen van midden- en zijberm (waar geen oversteekplekken zijn) of te variëren met de ingetekende parkeervakken.

Draagt het college op:

 • De herinrichting van de Marnixlaan volgens FO uit te werken, waarbij bochten of knikjes worden toegevoegd zodat dit de geloofwaardigheid van de snelheidslimiet bevordert, met als doel dat verkeer zoveel mogelijk gedwongen wordt zich hieraan te houden en de verkeersveiligheid daadwerkelijk verbetert.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
sander van Waveren, CDA
Ruben Post, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, D66, GroenLinks

Tegen

VVD, SBU

Lees onze andere moties

Motie Kwaliteit openbare ruimte geen sluitpost!

Lees verder

Motie Verbeter de leefbaarheid bij de Schepenbuurt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer