Motie Kwaliteit openbare ruimte geen sluitpost!


21 december 2017

Motie 276/2017

De raad van de gemeente Utrecht, bijeen op 21 december 2017, ter bespreking van het raadsvoorstel 'Vaststelling van het II3vE / FO Westelijke Stadsboulevard,

Constaterende dat:

  • De gemeenteraad kiest voor Fris Alternatief, in plaats van de voorkeursvariant van het college;
  • Fris Alternatief leidt tot meerkosten in de (weg)inrichting;
  • Het college de begroting baseert op een taakstellend budget,

Overwegende dat:

  • De openbare ruimte geen sluitpost mag zijn bij investeringsprojecten;
  • Juist bij de inrichting van 't Goylaan gebleken is dat maatregelen in de (aangrenzende) openbare ruimte van groot belang zijn voor het draagvlak;
  • Het hele investeringsprogramma voor bereikbaarheid nog een miljoenentekort kent;
  • Ook vanuit het programma openbare ruimte een investering verwacht zou kunnen worden, vanuit de opdracht 'werk met werk' te maken,

Verzoekt het college:

  • De meerkosten van Fris Alternatief niet bij voorbaat te dekken uit een bezuiniging op de kwaliteit van de openbare ruimte, maar zo mogelijk de besparing op andere onderdelen van het project te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Sander van Waveren, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Ruben Post, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

CDA, Partij voor de Dieren, CU, PvdA, SBU

Tegen

GL, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, S&S, VVD

Lees onze andere moties

Motie Minder verkeer gaat niet samen met méér parkeerplek

Lees verder

Motie Maak van de racebaan, een verkeersveilige Marnixlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer