Motie Minder verkeer gaat niet samen met méér parkeerplek


21 december 2017

Motie 270/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 december 2017, ter bespreking van het IPvE/FO Westelijke Stadsboulevard.

Constaterende dat:

  • Het aantal parkeerplekken over de hele Westelijke Stadsboulevard nagenoeg gelijk blijft;
  • Echter in deelgebied 3, Cartesiusweg noord, het aantal parkeervakken toeneemt van 66 naar 80 (48 parallelweg + 32 doorgaande weg);
  • Het drukste moment van de dag op betreffende tracé nu een parkeer-bezettingsgraad heeft van 75%, de rest van de dag minder;
  • Parkeervakken worden gerealiseerd aan de doorgaande weg.

Overwegende dat:

  • Er op geen enkel moment van de dag een tekort aan parkeervakken wordt gemeten en een noodzaak tot uitbreiding op deze plek dus niet is onderbouwd;
  • Toekomstige woningbouwontwikkeling in bijvoorbeeld de Cartesiusdriehoek een eigen parkeernorm heeft en dus niet afgewenteld kan worden op de Westelijke Stadsboulevard;
  • De Stadsboulevard alleen werkt als er minder autoverkeer is en dus niet uitnodigend moet zijn voor nieuw verkeer;
  • Zoveel parkeervakken aan de doorgaande weg niet bevorderlijk zijn voor een goede doorstroming;

Draagt het college op:

  • Het huidige aantal parkeervakken op de Cartesiusweg noord te handhaven, waarvan 48 op de parallelweg en 18 op de doorgaande weg.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Sloop geen goede woningen en houd Beurskwartier groen

Lees verder

Motie Kwaliteit openbare ruimte geen sluitpost!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer