Amen­dement Sloop geen goede woningen en houd Beurs­kwartier groen


7 december 2017

Amendement 73/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 7 december 2017, ter bespreking van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein,

Constaterende dat:

  • In de omgevingsvisie voorgesteld wordt dat de woningen aan de Croeselaan gesloopt worden;
  • Er op andere plekken (bijvoorbeeld het Daalsepark), groen verwijderd wordt om gebouwen neer te zetten.

Overwegende dat:

  • Sloop van goede en bovendien beeldbepalende woningen niet duurzaam is;
  • Sloop van woningen in de snelst groeiende stad van Nederland, niet te verantwoorden is vanuit louter esthetische motieven;
  • De overheid zich grote onzekerheid bij bewoners over niet-noodzakelijke sloop van hun woningen niet kan permitteren;
  • Het gezien de sterke toename van het aantal bewoners en gebruikers van het gebied wél van belang is ook voldoende (zowel kwalitatief als kwantitatief) openbaar toegankelijk groen aan te leggen;
  • Behoud van de woningen wenselijk is, maar dit beter ten koste kan gaan van (nog niet gerealiseerde) nieuwe bebouwing dan van de hoeveelheid groen in de plannen;
  • Door het park meer naar achteren te verplaatsen het weliswaar minder zichtbaar wordt, maar dat verplaatsen geen enkele invloed heeft op de ecologische en klimaatadaptieve waarde en een mensen een mooi park ook zullen weten te vinden als het minder zichtbaar is;
  • De positieve opbrengst van het niet verwerven van de Croeselaan, verrekend kan worden met terugbrengen van de hoeveelheid nieuwbouw in de plannen.

Besluit:

Beslispunt 2 aan te passen:

De Omgevingsvisie Beurskwartier/Lombokplein inclusief bijlagen vast te stellen, maar bij de uitwerking van de omgevingsvisie in SPvE’s alle woningen aan de Croeselaan te behouden, en daarbij minimaal gelijkblijvende hoeveelheid openbaar groenoppervlak op ooghoogte te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie

Tegen

PvdA, CDA, VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, S&S, SBU, D66

Lees onze andere moties

Amendement Lombokplein echt autoluw

Lees verder

Motie Minder verkeer gaat niet samen met méér parkeerplek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer