Motie Na wangedrag rode kaart voor festivals en evene­menten


9 november 2023

Motie 400/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van de Programmabegroting 2024,

Constaterende dat:

  1. De organisator van Festival Central Park zowel in 2022 als in 2023 bomen heeft beschadigd in Park Transwijk (terwijl de vergunning voor de editie in 2023 achteraf onterecht verleend blijkt);
  2. De organisator van Festival Sneeuwbal in 2022 bomen heeft beschadigd in Park Transwijk, waarvan er één notabene is omvergereden;
  3. Ten tijde van muziekfestival Nederlandse Toppers aan de Haarrijnse Plas drie kievitsnesten met ieder vier eieren volledig kapotgemaaid zijn, dat de organisatie van dit festival hier hoogstwaarschijnlijk schuldig aan is, maar dat deze organisatie zo onfatsoenlijk is om niet eens te reageren op contactverzoeken van de gemeente;
  4. De festivalisering van Utrecht zorgt voor (permanente) schade aan lokale flora en fauna.

Overwegende dat:

  1. Wangedrag door festivalorganisatoren op het gebied van ecologie, bestraft moet worden en - wat de Partij voor de Dieren betreft - moet leiden tot het kunnen weigeren van een volgende vergunning;
  2. Het college zegt nu geen manieren te hebben voor het weigeren van een vergunning na dit soort problemen en naar de aankomende locatieprofielen verwijst;
  3. Dit soort wangedrag op elke locatie kan ontstaan, en de locatieprofielen een groot, maar niet onuitputtelijk aantal locaties in Utrecht betreft.

Draagt het college op:

  1. Een beleidslijn te ontwikkelen op basis waarvan een nieuw te verlenen vergunning geweigerd kan worden na bewezen wangedrag op het gebied van ecologie;
  2. Deze beleidslijn naar de raad te verzenden gelijktijdig aan het verzenden van het Raadsvoorstel Locatieprofielen, maar deze beleidslijn te laten gelden voor alle festivallocaties in Utrecht;
  3. Mocht deze beleidslijn echter meer tijd nodig hebben, het zo snel mogelijk te versturen na het Raadsvoorstel Locatieprofielen om vertraging van dit document in elk geval te voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, EenUtrecht, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SBU, Utrecht Solidair, Volt, VVD

Tegen

Bij1, CDA, D66, Denk, PvdA, S&S, UtrechtNu!