Motie Natuur­vrien­de­lijke oevers verdienen prio­riteit


30 juni 2015

Motie 91/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

  • Van de doelstelling van 4 kilometer natuurlijkvriendelijke oever in 2015 er nu nog maar 35% is gerealiseerd;
  • dit komt omdat bijna alle beschoeiingsprojecten zijn uitgesteld, waardoor ook natuurlijkvriendelijke oevers niet aan bod zijn gekomen;
  • om natuurvriendelijke oevers aan te gaan leggen de prioriteiten bij dit college veranderd dienen te worden.

Overwegende dat:

  • natuurvriendelijke oevers bijdragen aan de biodiversiteit in Utrecht;
  • dit college aangeeft diervriendelijk te willen zijn en zich zorgen te maken over de achteruitgang van de biodiversiteit in Utrecht;
  • dit college de doelstelling heeft dat iedereen zich veilig zou moeten kunnen verplaatsen en verblijven in Utrecht, dus ook dieren;
  • natuurvriendelijke oevers bijdragen aan een groene, aantrekkelijke stad die daardoor meer toeristen trekt.

Draagt het college op:

  • Eind 2015 75% van de te realiseren doelstelling uit 2014 van 4 kilometer natuurvriendelijke oever te hebben aangelegd;
  • dit te betalen uit het budget voor de ontwikkeling van een aantrekkelijke groene hoofdstructuur.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Start met wind- en zonne-energie in polder Rijnenburg

Lees verder

Motie Blijf initiatieven stadslandbouw steunen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer