Motie Stoppen met AmCham


1 november 2018

Motie 186/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 1 november 2018, gehoord de beraadslaging.

Constaterende dat:

 • AmCham, naast hun netwerkfunctie, ook een agressieve lobby voert voor lagere belastingen, (voor lange tijd) tegen afschaffing van de dividendbelasting was en tegen maatregelen is om belastingontwijking te voorkomen;
 • AmCham’s moederorganisatie, de US Chamber of Commerce, lobbyt tegen maatregelen rondom klimaatverandering, bescherming van het milieu, en tegen regulering van de verkoop van tabaksproducten;
 • De US Chamber of Commerce zich ook actief mengt in de Amerikaanse politiek, waarbij zij zich vooral richt op de rechterflank van de Republican Party;
 • Utrecht met haar lidmaatschap onderdeel wordt van deze lobby en daarmee haar doelen en uitgangspunten legitimeert;

Overwegende dat:

 • De doelen en uitgangspunten van AmCham en haar moederorganisatie niet stroken met die waar de gemeente Utrecht voor staat;
 • De gemeente Utrecht staat voor eerlijke belastingen en dat ook juist grote bedrijven en multinationals daar hun eerlijke deel van moeten betalen;
 • De gemeente Utrecht een sterk voorstander is van maatregelen rondom klimaatverandering, bescherming van het milieu, en het terugdringen van roken;
 • Het geen pas geeft voor de gemeente Utrecht om zich via lidmaatschap in te laten met een organisatie die via lobby-activiteiten zich actief richt op het naar rechts trekken van de Amerikaanse politiek;
 • De voordelen die lidmaatschap van AmCham biedt niet opwegen tegen de ethische bezwaren die lidmaatschap met zich meebrengt;
 • Er vele andere manieren en netwerken zijn om ook bedrijven aan te trekken voor (de regio) Utrecht;
 • Dat er in vele andere steden in Nederland reeds afkeur is uitgesproken over de werkzaamheden van AmCham;

Draagt het college op:

 • Het lidmaatschap van AmCham per direct op te zeggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rick van der Zweth, Partij van de Arbeid
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sophie Schers, GroenLinks
Ruurt Wiegant, Socialistische Partij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, Denk, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, SBU, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie En nu een échte Koudweerregeling!

Lees verder

Amendement Maak ook parken vuurwerkvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer