Motie Voordelen effi­ci­ënter sport­ac­com­mo­datie komt ten goede van de sport


6 juli 2017

Motie 124/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van het tarievenbeleid sportaccommodaties,

Constaterende dat:

  • Het college met het nieuwe tarievenbeleid het efficient gebruik van de sportaccommodaties wilt stimuleren;
  • Het college verwacht dat het nieuwe tarievenbeleid leidt tot financieel voordeel;
  • Sportverenigingen in dit voorstel niets terugzien aan waardering voor efficient veldgebruik.

Overwegende dat:

  • Door efficient veldgebruik te stimuleren de sportdeelname toeneemt;
  • Het van belang is de waardevolle vrijwilligers in de sport te waarderen en belonen voor efficient veldgebruik;
  • Het daarom van belang is dat positieve financiele resultaat, die voortvloeien uit efficient veldgebruik ten goede komen aan de sport.

Verzoekt het college:

  • Het positieve financiele resultaat jaarlijks ten goede te laten komen aan het sportbudget;
  • Bij de jaarlijkse verantwoording het financiele resultaat aan de gemeenteraad inzichtelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gadiza Bouazani, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Marloes Metaal, CDA
Maarten van Ooijen, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, SBU, CDA, ChristenUnie

Tegen

GroenLinks, VVD, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66

Lees onze andere moties

Motie Vergroot efficiënt veldgebruik sportaccommodaties

Lees verder

Amendement Neem ecologische en natuurwaarden mee in de scenario's Rijnenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer