Motie Website voor iedereen toegan­kelijk


29 juni 2017

Motie 99/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van de voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

 • Er programma's ontwikkeld zijn om mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en motorische handicap, senioren, mensen met kleurenblindheid en mensen met dyslexie gemakkelijker gebruik te laten maken van computers en het internet;
 • De website van gemeente Utrecht niet compatibel is met deze programma's;
 • De Utrecht website readspeak aanbiedt, maar dat deze:
  - Maar een deel van deze doelgroep bedient
  - Niet responsive is
  - en bij formulieren totaal ontbreekt (zelfs bij simpele als het maken van een afspraak of het doorgeven van een verhuizing);

Overwegende dat:

 • Ook deze groepen zelfstandig toegang zouden moeten krijgen tot de gemeente Utrecht website;
 • De stichting Drempelvrij richtlijnen ontwikkeld heeft voor website waarmee de toegankelijkheid van deze doelgroepen gewaarborgd wordt;

Draagt het college op om:

 • De website van de gemeente Utrecht zelfstandig toegankelijk te maken voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en motorische handicap, senioren, mensen met kleurenblindheid en mensen met dyslexie door de website van de gemeent Utrecht te laten voldoen aan de richtlijnen van stichting Drempelvrij;

En gaat over tot de orde van de dag.

Reinhild Freytag, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Queeny Rajkowski, VVD
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Marlene de Regt, GroenLinks
Indra te Ronde, D66
Bouchra Dibi, PvdA
Marloes Metaal, CDA
Hilde Koelmans, SP


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen