Motie Wijkraden


5 juli 2018

Motie 166/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli, ter bespreking van de Voorjaarsnota en het coalitieakkoord,

Overwegende dat:

  • Het college voortvarend aan de slag wil met wijkparticipatie;
  • Het college de wijkraden ook niet wit overvallen met plotselinge ingrepen;

Verzoekt het college:

  • De wijkraden de zekerheid te geven dat zij hun wijkraadpleging in 2019 kunnen voorbereiden en uitvoeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantien Zwinkels, CDA
Maarten Van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick Van der Zweth, PvdA
Cees Bos, SBU
Martijn van Dalen, VVD


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, CDA, SBU, PvdA, VVD

Tegen

SP, S&S, GL, Denk, CU, D66