Motie Stage­ga­rantie voor MBO studenten


5 juli 2018

Motie 170/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018,

Constaterende dat:

• Er onvoldoende stageplaatsen zijn om alle MBO studenten die studeren aan een MBO-instelling in Utrecht te voorzien van een stageplaats.
• Er nog steeds MBO-instellingen zijn in Utrecht die de verantwoordelijkheid voor het vinden van een stageplek eenzijdig bij studenten leggen.
• Er jongeren zijn in het MBO die hun opleiding staken onriclat zij geen stageplaats kunnen vinden.

Overwegende dat:

• MBO-instellingen een zorgplicht hebben voor wat betreft de beschikbaarheid van een stageplaats en dus alles in het werk moeten stellen om studenten naar een stageplaats te begeleiden.
• Het leerbedrijf bepaalt voor welke studenten zij stageplaatsen kunnen aanbieden.
• MBO-studenten niet de dupe moge worden van een tekort aan of niet kunnen vinden van stageplaatsen.

Verzoekt het college:

• In overleg te treden met MBO-instellingen uit Utrecht, het bedrijfsleven en andere relevante partners om te onderzoeken hoe zij garant kunnen staan voor een stageplaats voor MBOstudenten die studeren aan MBO-instellingen in Utrecht.

En gaat over tot de orde van de dag.

El Abassi, DENK
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ferket, D66
Streefland, CU
Homan, S&S
Assen, PvdA
Meerding, VVD
Van Corler, GroenLinks
Wiegant, SP
Van Waveren, CDA
Van Deún, PVV


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen