Motie Zorg voor dieren die ontheemd raken door ruim­te­lijke plannen


3 februari 2022

Motie 42/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022 ter bespreking van Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Thomas à Kempisplantsoen,

Constaterende dat:

 1. Er steeds meer ruimtelijke ontwikkelingen zijn in Utrecht;
 2. Dieren bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak in de knel (dreigen te) raken;
 3. Door de groei van de stad er steeds minder ruimte is waar dieren naartoe kunnen vluchten;
 4. Dierenhulporganisaties zoals Dierenambulance Utrecht en Vogelopvang Utrecht het steeds drukker krijgen met de zorg voor in de knel geraakte dieren;
 5. Er op dit moment geen nachtbezetting bij de Dierenambulance is, omdat de gemeente hiervoor onvoldoende budget aan de Dierenbescherming beschikbaar stelt;
 6. Er geen structurele verhoging aan de Vogelopvang toegekend is, waardoor het onzeker is of zij de huidige financiële steun zullen kunnen behouden en hiermee meer en beter dieren kunnen helpen;
 7. De groei van de stad ertoe leidt dat steeds meer dieren hulp nodig hebben, omdat het leefgebied van in het wild levende dieren ingeperkt wordt en de overlast door mensen toeneemt, en er ook steeds meer huisdieren in Utrecht bij komen;

Overwegende dat:

 1. Deze dierenhulporganisaties een stadsbrede functie hebben, verstrekkender dan de wijk waar ze toevallig gevestigd zijn;
 2. Als er, ondanks mitigerende maatregelen en compensatie, toch dieren gewond raken als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen, 24/7 hulp en opvang voor dieren in nood beschikbaar moet zijn;
 3. Organisaties zoals Dierenambulance Utrecht en de Utrechtse Vogelopvang op dit moment onvoldoende middelen en zekerheid hebben om deze hulp 24/7 te kunnen bieden;
Spreekt uit dat:
 1. Een gemeente die toestaat te bouwen in het leefgebied van dieren, ook zorg moet dragen voor de opvang van en zorg voor dieren die hierdoor ontheemd raken;
Draagt het college op:
 1. Te onderzoeken of en op welke manier er vanuit ruimtelijke projecten standaard een (kleine) bijdrage gereserveerd kan worden voor het werk van dierenhulporganisaties in de gemeente, net zoals bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak ook een bijdrage gereserveerd wordt voor planontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Denk, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, SBU

  Tegen

  SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, PvdA, VVD, CDA, GL, CU

  Lees onze andere moties

  Motie Vergeet de egels uit het Thomas á Kempisplantsoen niet

  Lees verder

  Motie Van energiebox naar klimaatbox

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer