Motie Van ener­giebox naar klimaatbox


3 februari 2022

Motie 36/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van het Raadsvoorstel Visie Klimaatadaptatie.

Constaterende dat:

 • Met de visie klimaatadaptatie concrete doelen stellen om Utrecht klimaatadaptief te maken;
 • Ontharden en vergroenen hieraan bijdraagt evenals opvang van (regen)water;
 • We in Utrecht al werken met de energiebox- en adviseurs om bewoners en bedrijven te stimuleren hun woning/bedrijfspand te verduurzamen;
 • Er nog niet een eenduidig pakket of loket is voor het klimaatadaptief maken van woningen/bedrijfspanden en ander vastgoed.

Overwegende dat:

 • Het twee vliegen in één klap is als Utrechters en bedrijven die met energiebox aan de slag gaan, niet alleen informatie en tools krijgen voor het verduurzamen van de woning of bedrijfspand maar ook dat de directe buitenomgeving vergroend en onthard wordt;
 • Het klimaatadaptief maken van de directe buitenomgeving gaat over gebruik van regentonnen, aanleggen van geveltuintjes, biodivers beplanten van boomspiegels;
 • Met het uitgeven van energiebox gewerkt wordt met adviesgesprekken waar Utrechters nog meer informatie krijgen en gestimuleerd worden actie te ondernemen;
 • Het wenselijk is om integraal de duurzaamheidsopgave aan te vliegen en het principe ‘werk met werk’ maken kunnen toepassen;
 • Het efficiënt en logisch is als Utrechters hun vastgoed willen verduurzamen, niet alleen met isoleren aan de slag gaan, maar ook met het klimaatadaptief maken van hun tuin en dakterrasl
 • Voor Utrechters die geen eigen buitenplek hebben, wel in de buurt gezamenlijke hofjes, pleintjes en de straat klimaatadaptief kunnen maken.

Draagt het college op:

 • Naast de energiebox ook een klimaatbox te ontwikkelen waarbij in de box én adviesgesprekken middelen, informatie en hulp geboden wordt om vastgoed klimaatadaptief te maken;
 • Hierbij om de opgave energietransitie en klimaatadaptatie gezamenlijk aan te vliegen waarbij per doelgroep (woningeigenaar, huurder, corporatie, bedrijven) maatwerk geleverd kan worden hoe woningen/panden klimaat adaptief verduurzaamd kunnen worden;
 • Hiervoor te zoeken naar dekking bij o.a. de rioolheffing;
 • Aan de raad terug te koppelen hoe de invoering van de klimaatbox er in de praktijk aan toe gaat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Jelmer Schreuder, D66
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Zorg voor dieren die ontheemd raken door ruimtelijke plannen

Lees verder

Actuele motie Maak vaart met schone grachten met innovatief luchtbellensysteem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer