Monde­linge vragen over parkeren weiland in broed­seizoen


10 april 2014

Vanavond (10 april 2014) stelt de SP met steun van de Partij voor de Dieren en GroenLinks tijdens de raadsvergadering van de gemeente Utrecht vragen over het parkeren in een weiland in Utrecht tijdens het broedseizoen. Hieronder staan de vragen.

"Op 3 april 2013 diende ik (Tim Schipper, SP) schriftelijke vragen (49/2013) in over illegaal parkeren in het weiland bij boerderij Mereveld tijdens het broedseizoen. Het ging daarbij om de zogeheten evenement ‘Vers Alert’.

Op 8 april 2014 werd opnieuw - in het broedseizoen – in de weilanden geparkeerd voor een presentatie van deze jaargang van Vers Alert. Hierover is de politie ingeseind.

Vragen:

1. Is het college op de hoogte van de situatie die zich op 8 april 2014 heeft voorgedaan?
2. Is dit parkeren in nog altijd in strijd met de geldende bestemming, of is dit een situatie die het gevolg is van amendement 56/2013, waarin ‘Groen parkeren’ mogelijk werd gemaakt?
3. Indien dit de invulling is als gevolg van de bij amendement 56/2013 geregelde bestemmingswijziging, vindt het college dit dan een wenselijke uitwerking?
4. Indien de situatie op 8 april 2014 strijdig is met het bestemmingsplan, wat gaat in dat geval de reactie zijn richting de horecaondernemer, die al eerder door het college is aangesproken op dit gedrag?
5. Is er ooit sprake geweest van het opleggen van een preventieve last onder dwangsom, zoals door het college in antwoord op mijn vragen vorig jaar stelde?
6. Zo ja, wat hield die in en wat heeft dat voor gevolgen mocht de strijdigheid met het bestemmingsplan nog altijd bestaan?

Tim Schipper (SP), Eva van Esch (Partij voor de Dieren), Brechtje Paardekooper (GroenLinks)"

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt vragen over lot eenden in Lunetten

Partij voor de Dieren Utrecht stelt vandaag schriftelijke vragen aan de gemeente Utrecht over het lot van een groep Kaapse ee...

Lees verder

Braakliggend terrein bij Geuzenveste wordt bloemenzee

Op 12 en 13 april 2014 organiseerden bewoners van de Utrechtse Geuzenwijk (Zuilen) een Wild Zaai Weekend bij het braakliggend...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief