Partij voor de Dieren claimt alle braak­lig­gende terreinen in Leidsche Rijn


20 maart 2018

In Utrecht, en dan vooral in Leidsche Rijn, liggen te veel terreinen braak. De Partij voor de Dieren wil dat braakliggende terreinen worden benut: ze zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Het projectbureau Leidsche Rijn biedt inwoners de kans om een braakliggend tijdelijk te beheren. Actieve leden van de Partij voor de Dieren hebben nu al deze terreinen geclaimd om er groene en diervriendelijke initiatieven te ontplooien.

Locaties waar nog gebouwd gaat worden, mogen soms tijdelijk gebruikt worden voor bijvoorbeeld speelnatuur, bijenvelden, stadslandbouw, of kunnen tijdelijk dienst doen als plek voor een buurtactiviteit. Het projectbureau Leidsche Rijn biedt een online plattegrond aan met beschikbare locaties. De Partij voor de Dieren deed eerder al een verzoek om op een van deze terreinen een bijenveld te mogen aanleggen, maar dat verzoek werd geweigerd omdat politieke partijen niet in aanmerking komen voor het ontplooien van een tijdelijk initiatief op braakliggend terrein.

Omdat bewoners wél een aanvraag mogen doen, hebben diverse actieve leden van de Partij voor de Dieren nu alle nog beschikbare braakliggende terreinen geclaimd. Zij willen daarmee duidelijk maken dat er snel iets moet gebeuren met die terreinen, zodat deze vergroend kunnen worden. Met name in Leidsche Rijn vind de Partij voor de Dieren dit hard nodig, gezien de grootschalige bouwplannen in dit gebied. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Onze leden, inwoners van Utrecht, geven hiermee een krachtig signaal af. Ze hebben zelf allerlei ideeën voor de invulling van ‘hun’ terrein, bijvoorbeeld een natuurspeelplaats voor kinderen, een buurtmoestuin, tijdelijke natuur of een bloemenveld voor insecten. De boodschap is duidelijk: de vele braakliggende terreinen kunnen goed benut worden voor groene en duurzame initiatieven.”

Na 21 maart zal de Partij voor de Dieren-fractie samen met haar leden invulling gaan geven aan deze braakliggende terreinen.

Gerelateerd nieuws

PvdD claimt autoparkeerplaats en roept Utrecht uit tot Fietsstad

Op zondag 18 maart blokkeerde Partij voor de Dieren Utrecht samen met PvdD Tweede Kamerlid Lammert Van Raan een autoparkeerpl...

Lees verder

Kiezers bedankt! 2 zetels!

Iedereen die 21 maart op de Partij voor de Dieren gestemd heeft, iedereen die zich keihard hiervoor ingezet heeft, iedereen d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief