Partij voor de Dieren: Houd het Daals­epark groen


8 mei 2019

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om het Daalsepark niet te gaan bebouwen. Tijdens de raadsvergadering van 9 mei 2019 diende raadslid Anne Sasbrink een amendement in dat ervoor moet zorgen dat het groene gebied aan het begin van de Amsterdamsestraatweg niet volgebouwd wordt. Het Daalsepark is nog een van de weinige groene grondgebieden in het Stationsgebied en vervult daarmee een belangrijke functie voor dier, mens, natuur en klimaat.

Voordat de Partij voor de Dieren in de Utrechtse gemeenteraad kwam, is besloten dat het Daalsepark op termijn bebouwd moet worden. Hoofdreden hiervoor is dat verkoop van grond voor inkomsten zorgt die nodig zijn voor andere ambities in het stationsgebied. PvdD-raadslid Anne Sasbrink: “Het is een beetje technisch, maar het Stationsgebied wordt in twee fases ontwikkeld, en bebouwing van het Daalsepark is nodig om de begroting van de eerste fase, die nu bijna is afgerond, sluitend te maken. Inmiddels zijn de grondprijzen in Utrecht flink gestegen en zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen die ruimte kunnen maken in de begroting van de tweede fase van het stationsgebied, waardoor bebouwing van het Daalsepark niet nodig is om de begroting rond te krijgen.”

De omgeving van het Daalsepark is behoorlijk stenig. Als Utrecht afziet van de bouwblokken in het Daalsepark, kan er tegemoet gekomen worden aan de noodzaak voor meer groen in Noordwest. In samenhang met de ontwikkelingen op het Westplein kan een groene verbinding met de westkant van de stad gezocht worden. Anne Sasbrink: “We moeten ons realiseren dat een parkje op deze plek niet direct eigenschappen voor een verblijfspark zal krijgen: er blijft overlast van verkeer en door de ligging is er vooral in het begin van de dag zon. Het kan echter wel een parkje worden waar dieren een rust- of schuilplaats vinden en waar mensen doorheen lopen onderweg naar de stad. Buurtbewoners staan te trappelen om hierover mee te denken.”

De bebouwing van het Daalsepark moet 1 miljoen euro opleveren. De Partij voor de Dieren is van mening dat het wél bebouwen van het park zorgt voor nieuwe kosten. Sasbrink: “De gemeente moet steeds meer investeren om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dan is het miljoen dat hier verdiend moet worden marginaal. Aangezien het groen in de stad al zo ontzettend onder druk staat, is bebouwing hier gewoon geen wenselijke ontwikkeling.” De Partij voor de Dieren vindt het tot slot ook wrang dat aan de Croeselaan woningen gesloopt gaan worden om ruimte te maken voor een park, en dat het Daalsepark vervolgens bebouwd wordt.

Update
Tijdens de raadsvergadering van 9 mei werden onze moties en amendement weggestemd, en besloot de raad tot onze spijt voor het aannemen van het raadsvorming. Dat betekent dus dat planvorming voor een bebouwd Daalsepark doorgaat. Als Partij voor de Dieren blijven we ons ook in de toekomst, als het daadwerkelijke voorstel naar de raad komt, keihard inzetten voor die groene boomrijke plek die dit deel van de stad zo hard nodig heeft. Anne Sasbrink: "We willen geen stenen, maar takken. Kappen met kappen dus!"