Utrecht zoemt door Partij voor de Dieren


11 april 2019

Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren heeft de gemeente Utrecht zich aangesloten bij het project Nederland Zoemt, een project dat zich inzet voor de wilde bijen in Nederland. Door inspanningen te verrichten voor de bij kan de gemeente Utrecht zich nu ‘bijvriendelijke gemeente’ noemen. Nederland Zoemt stelt per gemeente een advies op om nog bijvriendelijker te worden.

Om de deelname van Utrecht Zoemt te bekrachtigen, werd vandaag een ‘bijenbord’ onthuld in Griftsteede in het Griftpark door wethouder Lot van Hooijdonk (dierenwelzijn/groen) in samenwerking met leerlingen van groep 3 en 4 van de Jenaplanschool in Wittevrouwen. PvdD-raadsleden Maarten van Heuven (dierenwelzijn) en Anne Sasbrink (groen) waren hierbij aanwezig.

De leerlingen kregen hier voorafgaand uitleg over de benarde situatie van de wilde bij, waarbij aandacht werd besteed aan maaibeleid en gifgebruik. Daarna trokken ze met de wethouder het doek van het bord, en zaaiden ze bloemenzaadjes die gelijk bewaterd werden (zie onder voor foto's). Tot slot zongen de kinderen het lied Red de Bij van Kinderen van Kinderen.

Gemeente Utrecht zegt dat het plaatsen van het bord het startsein is van een communicatiecampagne rond de wilde bij op hun social media, website en via andere kanalen. De Partij voor de Dieren zal deze campagne volgen en erop letten dat het college van B&W zelf ook het goede voorbeeld geeft door bijvriendelijke maatregelen te nemen en bijvriendelijke beslissingen te nemen.

Want hoewel Utrecht zich al aardig inspant voor de bij, blijft de Partij voor de Dieren onder meer pleiten voor meer groene daken en gevels, het daadwerkelijk terugdringen van gifgebruik door particulieren en bedrijven in Utrecht en voor 100% biologische en biologische-dynamische bloemen, planten en bomen in Utrecht.