PvdD legt plan­ten­ei­landje aan tegen verdrinking van dieren


Partij voor de Dieren wil spoedige vergroening van kades en oevers

17 februari 2022

Katten en andere dieren die in het Merwedekanaal vallen, kunnen niet zelfstandig uit het water klimmen. Ook voor kleine watervogels en amfibieën is het onmogelijk om daar uit te rusten of uit het water te komen. De steile kanten zonder groen maken hen dit onmogelijk. Maarten van Heuven, fractievoorzitter van de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren zal dinsdag 22 februari a.s. een planteneilandje te water laten in de Veilinghaven. De partij wil hiermee aandacht vragen voor de vele dieren die jaarlijks verdrinken in de Utrechtse wateren. Ook wil de PvdD het vergroenen van de stad stimuleren. Het is de hoogste tijd dat de gemeente alle waterkanten dier- en natuurvriendelijk maakt.

Maarten van Heuven zal om 16:00 uur in de Veilinghaven, bij het Merwedekanaal, een drijvend planteneilandje van duurzaam materiaal te water laten. In het Merwedekanaal verdrinken regelmatig katten en andere dieren en bij de Veilinghaven is vorig jaar ook weer een kat verdronken. De gemeente Utrecht heeft zeer veel wateren met steile waterkanten. Dieren zoals jonge eendjes, egels, katten en honden kunnen hierdoor niet uit het water komen. De gemeente Utrecht heeft, nadat de Partij voor de Dieren dit regelmatig in de raad aan de orde stelde, beloofd om bij renovatie en groot onderhoud waterkanten natuur- en diervriendelijker te maken, maar het zal op deze manier nog zeer lang duren voordat alles is verbeterd.

Maarten van Heuven, fractievoorzitter PvdD: "De gemeente trekt wel veel geld uit voor renovatie van kades, maar vergeet daarbij regelmatig om trapjes of andere uittreedmogelijkheden (zogenaamde Fauna Uittreed Plaatsen, oftewel FUP’s) voor dieren aan te brengen. Zo is er voor het opknappen van de kades van de Oudegracht 36 miljoen uitgegeven en is er nog geen enkele uittreedmogelijkheid daar. Wij willen dat de gemeente meer vaart maakt met het dier- en natuurvriendelijk maken van de Utrechtse wateren." Meer groen zorgt bovendien voor verlaging van de temperatuur in de stad en vermindering van luchtvervuiling en CO2. De planteneilandjes zijn ecologisch nuttig: zij bieden een goede schuil- en broedplaats voor onderwaterleven, verbeteren de waterkwaliteit en trekken insecten aan, die vervolgens weer vogels aantrekken.