PvdD over de Voor­jaarsnota: Gezonde groei bestaat niet


17 mei 2016

17 mei 2016, Utrecht - De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren mist een ambitieus college dat een leefbare stad als prioriteit heeft. “Om Utrecht duurzaam en toekomstbestendig te maken moeten we gaan voor radicaal andere keuzes. Dit college gaat op dezelfde doodlopende weg van economische groei verder, dat kunnen we ons niet veroorloven”, aldus Eva van Esch, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren heeft niet economische groei als doelstelling, maar een duurzame samenleving. De partij wil een mooi en leefbaar Utrecht achterlaten voor generaties die na ons komen. Dat betekent onder meer: meer groen, schone lucht en zuiver water.
In de Voorjaarnota wordt gezonde groei als uitgangspunt genomen. “Maar gezonde groei bestaat helemaal niet. Het constant denken dat we moeten groeien en groeien heeft ons juist in de economische, en vooral ook ecologische problemen gebracht”, aldus Van Esch.

De voorstellen van de Partij voor de Dieren om hier verandering in te brengen en als stad wel te gaan focussen op ecologie, biodiversiteit en leefbaarheid zijn onder andere het opstellen van een plan van aanpak lichtvervuiling en het voorstel vanaf nu alleen nog biologische bloemen plaatsen in de openbare ruimte.

Plan van aanpak lichtvervuiling
Van Esch: “De stad is ´s nachts een zee van licht. En dat is allesbehalve goed voor dieren en het milieu.” Daarom wil de Partij voor de Dieren een plan van aanpak lichtvervuiling opstellen waarin staat hoe twee bronnen van ergernis aangepakt worden: straatlantaarns die licht naar boven uitstralen en gemeentelijke gebouwen waarin ook ´s nachts verlichting aan blijft staan. De PvdD wil dat er in de openbare ruimte geen nieuwe lampen meer geïnstalleerd worden die naar boven uitstralen. Tevens moet er worden onderzocht in welke gebieden gebruik gemaakt kan worden van bewegingssensoren, zodat lichten alleen aan gaan als er menselijke beweging is. Ook moet alle verlichting in gemeentelijke gebouwen standaard uit gaan als er niemand meer aanwezig is.

Biologische bloemen
De PvdD wil dat het college alleen nog maar biologische bloemen gaat aanschaffen, in navolging van de gemeente Amsterdam. Hierdoor zullen er alleen nog bloemen van biologische teelt in de openbare ruimte geplaatst worden. Bloemen bevatten grote hoeveelheden giftige bestrijdingsmiddelen. Gif speelt een grote rol in de afname van bijen, hommels en vlinders, terwijl deze bestuivers juist essentieel zijn voor de biodiversiteit en voedselproductie.

Met deze en andere voorstellen zet de Partij voor de Dieren zich ervoor in dat natuur en milieu niet opgeofferd worden ten behoeve van economische groei.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren pleit voor meer milieuvriendelijke maatregelen in stedelijk mobiliteitsplan

Deze week besprak de Partij voor de Dieren voor de tweede keer het Utrechtse mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Sl...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil onderzoek naar invoer ja-ja sticker tegen ongevraagde reclame

De Partij voor de Dieren heeft vandaag, samen met de fracties van GroenLinks en D66, schriftelijke vragen gesteld over het in...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief