Partij voor de Dieren pleit voor meer mili­eu­vrien­de­lijke maat­re­gelen in stedelijk mobi­li­teitsplan


12 mei 2016

Deze week besprak de Partij voor de Dieren voor de tweede keer het Utrechtse mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ in de raadscommissie. De Partij voor de Dieren is tevreden met de duurzame keuzes die in het plan gemaakt worden, maar deed in haar bijdrage verschillende suggesties om dit mobiliteitsplan nog milieuvriendelijker te maken.

Om het aantal autokilometers in de stad nog verder terug te dringen pleitte ze voor het invoeren van een stedelijk tolsysteem en een systeem van afritdosering. Met deze maatregelen kan voorkomen worden dat teveel auto’s op hetzelfde moment de stad ingaan en vervolgens in de stad files veroorzaken.
Ook vroeg de Partij voor de Dieren de wethouder te blijven lobbyen voor het invoeren van een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op alle snelwegen rondom Utrecht. Dat is niet alleen goed voor luchtkwaliteit en het beperken van geluidsoverlast, maar ook voor veiligheid en doorstroming.

De wethouder gaf in haar reactie aan een systeem van afritdosering te onderzoeken samen met provincie en Rijkswaterstaat. Voor het bepleitten van het terugdringen van de maximumsnelheid op de ring zag zij helaas geen mogelijkheden.

Lees de volledige bijdrage met alle vragen en suggesties van de Partij voor de Dieren bij het mobiliteitsplan hier terug.