Utrecht neemt bij kortere dienst­reizen de trein


7 juni 2018

De Partij voor de Dieren wil dat internationale dienstreizen van het college van B&W en raads- en commissieleden voortaan bij minder dan 750 kilometer per trein worden afgelegd. Mocht er wel gevlogen worden, dan wordt de CO2-uitstoot voortaan standaard gecompenseerd. De Partij voor de Dieren diende hiertoe vandaag een actuele motie in, die werd aangenomen door een grote meerderheid van de raad.

Reden voor het indienen van deze motie is dat het college van B&W, raadsleden en commissieleden voor hun werk soms internationale dienstreizen maken en dit regelmatig met het vliegtuig doen. PvdD-raadslid Maarten van Heuven: “Vliegen is zwaar belastend voor het milieu, het klimaat en de leefomgeving van mens en dier. Een bestemming op 750 kilometer is vaak prima te bereiken met de (snelle) trein. En áls een dienstreis dan per vliegtuig afgelegd moet worden, is nu ook geregeld dat de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt. Door dienstreizen op deze manier milieuvriendelijker te maken bereiken we ook sneller een klimaatneutraal Utrecht.”

Een vliegreis belast het milieu vijf tot vijftien keer zoveel als een reis per trein. Het verschil is het grootst op een korte reisafstand. De verbranding van kerosine levert veel CO2-uitstoot op en er komen daarnaast andere schadelijke stoffen vrij, wat een grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde en een versterkt broeikaseffect. “De gemeente speelt hier een voorbeeldfunctie, en we zijn blij dat een raadsmeerderheid dit inziet”, aldus Van Heuven.

Tweede Kamer reist al met de trein
In 2014 werd al een soortgelijke motie in de Tweede Kamer aangenomen. Onlangs sloot het Vlaamse parlement zich hierbij aan: voor relatief korte buitenlandse reizen nemen zij niet langer het vliegtuig. Ook een groep grote bedrijven wil het aantal Europese vluchten van eigen medewerkers terugdringen. Van Heuven: “En dat Utrecht dit nu ook gaat doen is natuurlijk winst voor iedereen.”