PvdD presen­teert initi­a­tief­voorstel voor herplant­plicht na bomenkap


14 juni 2018

Om in Utrecht bomen te mogen kappen is in de meeste gevallen een kapvergunning nodig. Soms legt de gemeente bij het verlenen van een kapvergunning de plicht op nieuwe bomen te planten, maar niet altijd. Dit moet anders, vindt de Partij voor de Dieren.

Raadslid Eva van Esch: “Bomen zijn om heel veel verschillende redenen ontzettend waardevol voor de stad. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven het bomenaantal te laten krimpen. Als het dan echt onvermijdelijk is om bomen te kappen - wat ons betreft alleen bij ziekte of dreigend gevaar - laten we onszelf en anderen dan op zijn minst verplichten ervoor te zorgen dat er weer minstens zoveel nieuwe bomen worden teruggeplant”.

De fractie van de Partij voor de Dieren legde hiertoe in maart 2018 een initiatiefvoorstel voor aan de raad. Dit allereerste initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren wordt vanavond besproken tijdens de commissie Stad en Ruimte. Met haar voorstel roept de Partij voor de Dieren de gemeenteraad op te besluiten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo te wijzigen dat herplant voortaan verplicht wordt gesteld bij een kapvergunning.

Van Esch: “Dit college zet hard in op groei van de stad en nieuwbouw, en dan is het moeilijk om het aantal bomen op peil te houden, laat staan het aantal te laten groeien. Met dit voorstel willen we regelen dat herplant de standaard wordt. Dat geeft voor iedereen duidelijkheid”. Als het voorstel wordt aangenomen, dan wordt er aan de verlening van kapvergunningen voortaan standaard een herplantplicht gekoppeld.

Gerelateerd nieuws

Utrecht neemt bij kortere dienstreizen de trein

De Partij voor de Dieren wil dat internationale dienstreizen van het college van B&W en raads- en commissieleden voortaan bij...

Lees verder

Partij voor de Dieren: geen vee-industrie beurs meer in Utrecht!

Een vee-industriebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht: dat kan écht niet in een stad die zegt diervriendelijk te zijn. Dat is de ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief