Utrechtse gemeen­teraad in beroep tegen besluit A27


15 december 2016

Een grote meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad onderzoekt de beroepsmogelijkheden tegen de voorgenomen verbreding van de Ring Utrecht.

Minister Schultz Verhaegen (Infrastructuur en Milieu) heeft woensdag haar handtekening gezet onder het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. Dit zeer tegen de wens van het overgrote deel van de Utrechtse gemeenteraad. Zeven partijen uit de raad overwegen nu de stap naar de Raad van State. De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Student en Starter willen beroep aantekenen tegen het tracébesluit.

Volgens deze partijen is de nut en noodzaak van de verbreding niet bewezen. Dit terwijl voor de verbreding honderden bomen gekapt moeten worden. Dat heeft grote gevolgen voor het cultuurhistorisch landschap van Amelisweerd en voor alle dieren die hier leven, zoals reeën, dassen, vossen, hazen, konijnen, vleermuizen en amfibieën. Ook broedvogels verliezen waardevolle broedplekken en komen slecht tot broeden bij teveel verkeerslawaai. Bovendien heeft de verbreding zeer negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. In een eerder ingediende zienswijze hebben de Utrechtse politieke partijen de minister gevraagd om de verbreding niet door te laten gaan. 'Wij willen u met klem verzoeken te besluiten de verbreding van de A27 niet door te laten gaan, opdat er niet 1,2 miljard wordt geïnvesteerd in een onnodige weguitbreiding met grote negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Utrecht.' Indieners van een zienswijze hebben eventueel de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. De gemeenteraadsfracties onderzoeken de mogelijkheden hiertoe.

Met het zetten van haar handtekening onder het tracébesluit is een nieuwe stap gezet om de A27 te verbreden tot 2x7 rijstroken. In Utrecht is er heel veel verzet tegen de verbreding. De gemeente Utrecht verzet zich al jaren tegen de verbreding, en ook de provincie Utrecht is geen voorstander. De raadsfracties wijzen ook op de onderzoeken van het Centraal Planbureau en de TU Delft, en de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Uit de onderzoeken blijkt onder meer dat de verbreding meer kost dan het oplevert, dat de maatschappelijke welvaart verbetert als de verbreding wordt uitgesteld, en dat de verbreding leidt tot meer verkeer in Utrecht.​

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren verzoekt acht gemeenten om steun voor Vogelopvang

De Partij voor de Dieren verzoekt zeven gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeente Gorinchem (Zuid-Holland) om een fina...

Lees verder

Duurzame leges in Utrecht dankzij Partij voor de Dieren

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het kerstreces is het Partij voor de Dieren Utrecht voorstel voor duurzame leges aan...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief