Duurzame leges in Utrecht dankzij Partij voor de Dieren


22 december 2016

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het kerstreces is het Partij voor de Dieren Utrecht voorstel voor duurzame leges aangenomen. Een overgenomen motie van de PvdD van juni 2016 gaf het college van B&W de opdracht een plan te maken om de leges die betaald moeten worden voor omgevingsvergunningen te halveren en in sommige gevallen zelfs kwijt te schelden wanneer de vergunning een duurzaam plan betreft. Dit voorstel werd gisteren door het college gepresenteerd. De gemeenteraad stemde, op 1 partij na, allemaal in. Vanaf 1 januari 2017 treedt de regeling in werking.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni diende de Partij voor de Dieren een motie in om het systeem van leges te verduurzamen. Leges zijn kosten die aanvragers van vergunningen voor bijvoorbeeld een bouwplan of evenement aan de gemeente moeten betalen. Om particulieren en organisaties te stimuleren duurzamere keuzes te maken met betrekking tot hun voorgenomen activiteiten wilde de Partij voor de Dieren dat er voor duurzame plannen geen of minder leges betaald hoeven te worden. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Enschede blijkt dat zowel particulieren als professionele partijen bij het opstellen van bouwplannen of het organiseren van evenementen, nog te weinig nadenken over duurzame oplossingen. De kosten die bewoners en ondernemers besparen op leges kunnen ze gebruiken om duurzame maatregelen te nemen. De investeringskosten van een project kunnen hierdoor sneller worden terugverdiend, bijvoorbeeld door lagere energielasten.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Dat er nu een voorstel ligt voor de leges voor bouwvergunningen is een hele mooie stap waarmee we inwoners en ondernemers kunnen stimuleren duurzame keuzes te maken. Ons voorstel had niet alleen betrekking op bouwvergunningen, maar bijvoorbeeld ook op evenementenvergunningen voor evenementen die veel rekening houden met de locatie en omwonenden en voor duurzame catering en transport kiest. Als het legessysteem voor bouwvergunningen volgend jaar goed uitpakt gaan we ons inzetten voor die uitbreiding.”

Klik hier voor de bijdrage.
Klik hier voor de motie Duurzame Leges.

Gerelateerd nieuws

Utrechtse gemeenteraad in beroep tegen besluit A27

Een grote meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad onderzoekt de beroepsmogelijkheden tegen de voorgenomen verbreding van de ...

Lees verder

Vuurwerkoverlast melden in Utrecht onmogelijk gemaakt

De Partij voor de Dieren constateert dat het inwoners van Utrecht onmogelijk wordt gemaakt om vuurwerk te melden via de site ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief