Vuur­werk­overlast melden in Utrecht onmo­gelijk gemaakt


22 december 2016

De Partij voor de Dieren constateert dat het inwoners van Utrecht onmogelijk wordt gemaakt om vuurwerk te melden via de site utrecht.slimmelden.nl. De site geeft veel foutmeldingen of werkt op andere manieren niet, en bij meldingen via het telefoonnummer 14030 is er geen meldcode voor vuurwerkoverlast. De Partij voor de Dieren stelt hier vandaag vragen over tijdens het Vragenuurtje in de gemeenteraad.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Iedere keer als we vuurwerkoverlast in onze eigen leefomgeving proberen te melden, lopen we tegen de beperkingen van de site aan. Óf er gebeurt niets als we klikken op ‘Doe een Melding’ óf we krijgen na het invullen van de informatie de melding “Er is een onverwachte fout opgetreden, probeert u het later nog eens”. En dat ‘later’ komt na diverse pogingen niet. Dit gebeurt vooral op mobiele telefoons. Als we dan bellen naar 14030, krijgen we te horen dat er geen aparte meldcode is voor vuurwerkoverlast, waardoor er geen zaaknummer naar ons gemaild kan worden. We vragen ons daarom af hoe het mogelijk is om de gemeenteraad in 2017 een goed overzicht te sturen van meldingen van vuurwerkoverlast. Veel inwoners van Utrecht zullen door bovengenoemde beperkingen afhaken en geen melding doen. Dat is natuurlijk zonde, want de overlast blijft én er kan niets aan gedaan worden.”

De Partij voor de Dieren vraagt het college vandaag of er nog meer meldingen binnengekomen zijn van het feit dat melden zeer lastig is en zo ja, hoeveel. Verder wil de partij weten wat het college gaat doen om de site wél goed werkend te maken en of er een meldcode kan komen bij 14030 om vuurwerkoverlast specifiek te registreren. De PvdD wil tevens liever dat mensen bij kortstondige vuurwerkoverlast een melding bij de gemeente kunnen doen in plaats van de politie te bellen, omdat die anders de hele stad door moet, terwijl de overlastgevers al lang gevlogen zijn.