PvdD en omwo­nenden bezorgd om bouwplan Hier­o­ny­muserf


18 januari 2017

De Partij voor de Dieren constateert dat de bij de gemeente Utrecht ingediende aanvraag voor het bouwen van 9 woningen op het Hieronymuserf (voormalige Dela-terrein achter de panden Maliesingel 72-76) veel groter is dan het college van B&W aan de gemeenteraad en omwonenden voorspiegelde. In de bouwplannen zijn onder meer ook een fietsenkelder en een garage opgenomen, waardoor het eerder beloofde maximum van 1.200 m2 ruim overschreden wordt.

Het plan om op deze locatie woningbouw te ontwikkelen bestond al langer, maar kwam vanwege de crisis niet van de grond. In 2015 besloot het college opnieuw te proberen een ontwikkelaar voor deze bouwplannen te vinden. Daarbij gaf het college aan dat bij het selecteren van een ontwikkelaar kleinschaligheid geborgd zou worden. Een harde eis zou zijn dat er maximaal 1.200 m2 gebruikersoppervlak gerealiseerd zou mogen worden. Ook was een criterium dat de plannen en het aantal woningen in overleg met omwonenden uitgewerkt moesten worden.

Foto: website gemeente Utrecht

Omwonenden trekken aan de bel
Eva van Esch, raadslid Partij voor de Dieren: “Uit de nu ingediende bouwaanvraag blijkt dat de ontwikkelaar een veel groter gebruiksoppervlak wil gaan realiseren. De omwonenden kregen tijdens een door de gemeente georganiseerde bewonersavond de belofte dat het gebruiksoppervlak van de nieuwbouw gemaximeerd zou worden op 1.200 m2. Daarnaast beloofde het college hen dat zij betrokken zouden worden bij het uitwerken van de plannen. Dit is niet gebeurd en daarom trokken ze aan de bel bij de politiek.”

Als deze bouwvergunning wordt toegekend handelt het college niet volgens haar eerdere berichtgeving aan de gemeenteraad en omwonenden. De Partij voor de Dieren maakt zich daarnaast zorgen over de gevolgen van omvangrijkere bouw op deze plek voor het leefplezier van omwonenden en voor de cultuurhistorische eigenschappen van het beschermd stadsgezicht van het gebied rond de Minstroom.

Donderdag 19 januari 2017 stelt de Partij voor de Dieren mondelinge vragen aan het college over de gang van zaken.

Gerelateerd nieuws

Vuurwerkoverlast melden in Utrecht onmogelijk gemaakt

De Partij voor de Dieren constateert dat het inwoners van Utrecht onmogelijk wordt gemaakt om vuurwerk te melden via de site ...

Lees verder

PvdD Utrecht wil verbod op verkoop levende kreeften

Regelmatig worden op de markt op Vredenburg levende kreeften verkocht. Partij voor de Dieren Utrecht wil dat dit verboden wor...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief