Raads­bij­drage Duurzame leges


22 december 2016

De Partij voor de Dieren vindt dit een mooi plan. Wij hebben in juni een motie ingediend omdat we denken dat nog lang niet alle mogelijkheden benut worden om Utrecht te verduurzamen en dus onze planeet zo min mogelijk te belasten. Duurzame leges zijn een mogelijkheid, want door middel van het geven van een korting of volledige vrijstelling op leges voor duurzame plannen ervaren particulieren, ondernemers en corporaties een financiƫle prikkel om hun plannen op een meer duurzame manier uit te voeren.

In Enschede is deze regeling een succes en we zijn heel blij dat ons college hier nu ook vertrouwen in heeft en met dit voorstel is gekomen om dit in Utrecht in te voeren. Natuurlijk zouden we nog veel verder kunnen gaan en kan de discussie gevoerd worden of de paragraaf over duurzaamheid in de legesverordening niet uitgebreid moet worden tot meer aspecten dan alleen energie of naar andere activiteiten dan alleen bouwen.* Op dit moment ben ik echter al heel blij met het nu voorliggende voorstel waarin al voor 2017 invulling gegeven wordt aan de motie die ik een halfjaar geleden indiende. Ik hoop van harte dat Utrecht dezelfde positieve resultaten boekt als Enschede en dat we het gesprek over hoe het vervolg en nog breder inzetten van de regeling volgend jaar hier voeren.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel bestemmingsplan Kanaalweg 59 Wilhelminawerf

Lees verder

Raadsbijdrage verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer