Raads­bij­drage veror­dening onroe­rende-zaak­be­las­tingen 2017


22 december 2016

De PvdD is voorstander van een OZB die wordt gedifferentieerd naar energieverbruik. Daarbij wordt het principe leidend dat de vervuiler betaalt. Dat is op dit moment nog niet het geval. Dat is de reden dat wij altijd tegen de OZB verordening hebben gestemd.

De systematiek van de OZB, zoals die nu wettelijk is geregeld, werkt verduurzaming eerder tegen dan dat er een stimulans van uitgaat. Immers: In het algemeen werken energiebesparende en duurzame kenmerken van gebouwen waardeverhogend. Dus betalen eigenaren en gebruikers van onroerende zaken nu meer belasting voor iets wat goed is voor het klimaat.

Helaas is de eigen invulling die gemeenten kunnen geven aan de heffing van OZB op dit moment zeer beperkt: differentiatie naar energielabel of ten behoeve van klimaatneutrale gebouwen is binnen de huidige wetgeving niet mogelijk.

Ik zou heel graag volgend jaar willen instemmen met een groene OZB-verordening. Daarom heb ik vandaag deze motie waarvan het dictum luidt:

Roept het college op om:

Er, eventueel in samenspraak met de VNG, uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017 bij de Staatssecretaris van Financiën op aan te dringen de wetgeving zo te versoepelen dat gemeenten duurzaamheid kunnen toevoegen aan de OZB verordening;
De raad op de hoogte te houden van dit gesprek en de uitkomsten hiervan.

Ik zal nog even uitleggen waar het mij om gaat en wat ik bedoel met groene OZB:

De ozb wordt op dit moment alleen berekend op basis van de geschatte waarde van een pand. Een energiezuinige woning is over het algemeen meer waard en de eigenaar moet dus meer OZB betalen. Echter, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, zou een eigenaar van een woning met label G meer OZB moeten betalen dan een eigenaar van een huis met A-label. Hiervan profiteren huizenbezitters, maar ook mensen die een huis huren in plaats van bezitten.

Helaas is de urgentie om klimaatverandering tegen te gaan voor veel mensen onvoldoende motivatie om energiebesparende maatregelen te treffen. Een financiële prikkel kan hen wèl motiveren.

Nu is het zo dat energiebesparende maatregelen vaak getroffen worden omdat dit terugverdiend wordt via de energierekening. Dat betekent dat het in financieel opzicht alleen lonend is energiebesparende maatregelen te treffen wanneer je zelf de energierekening betaalt. Verhuurders van huizen missen daardoor vaak de motivatie hun huizen te isoleren: zij betalen immers niet zèlf de energierekening, dus dan hebben de verhuurders de kosten van isoleren, terwijl vervolgens de huurder financieel profiteert.

Door vergroening van de OZB komt er voor verhuurders óók een financiële stimulans, met als resultaat dat de verhuurder profiteert van lagere OZB, de huurder profiteert van een lagere energierekening, mensen die in een eigen huis wonen dubbel profiteren, en uiteindelijk iedereen profiteert van een beter klimaat!

Omdat de huidige wetgeving ons als gemeente niet de mogelijkheid biedt hier invulling aan te geven hoop ik dat onze wethouder in het komende jaar hard zijn best gaat doen om te zorgen dat dit volgend jaar wèl kan.

Klik hier voor de motie.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Duurzame leges

Lees verder

Raadsbijdrage Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer