Motie Dring aan op Groene OZB


22 december 2016

Motie 266/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 22 december 2016 ter behandeling van het Voorstel tot vaststelling van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017,

Constaterende dat:

  • Energiezuinige woningen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • De eigen invulling die gemeenten kunnen geven aan de heffing van OZB op dit moment zeer beperkt is: differentiatie naar energielabel of ten behoeve van klimaat neutrale gebouwen is binnen de huidige wetgeving niet mogelijk.
  • De systematiek van de OZB, zoals die nu wettelijk is geregeld, verduurzaming eerder tegenwerkt dan dat er een stimulans van uitgaat.

Overwegende dat:

  • huiseigenaren door een energielabelafhankelijke OZB kunnen worden gestimuleerd om hun huizen te isoleren, waarbij onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ de eigenaar van een slecht geïsoleerde of onzuinig verwarmde woning meer zou moeten betalen dan iemand met een duurzame woning;
  • één van de redenen dat verhuurders nu niet hun huizen isoleren is dat de huurder de energierekening betaalt, waardoor verhuurders geen profijt hebben van het isoleren van een huis;
  • met een vergroening van de ozb zowel de huurder als de verhuurder profiteren.

Roept het college op om:

  • Er, eventueel in samenspraak met de VNG, uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017 bij de Staatssecretaris van Financiën op aan te dringen de wetgeving zo te versoepelen dat gemeenten duurzaamheid kunnen toevoegen aan de OZB verordening;
  • De raad op de hoogte te houden van dit gesprek en de uitkomsten hiervan.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, GL, PvdA, SP, S&S

Tegen

VVD, D66, CDA