Motie Zwem­vaar­digheid Utrechtse kinderen


22 december 2016

Motie 261/2016

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 22 december 2016 voor het bespreken van de Sportnota 2017 - 2020.

Constaterende dat:

  • 39 van de 109 basisscholen en speciaal onderwijs in Utrecht gebruik maken van het aanbod schoolzwemmen;
  • De zwemvaardigheid in de wijken Zuid (90%), Zuidwest (88%), Noordwest (84%) en Overvecht (81%) lager ligt dan de stedelijke 95 % van de kinderen in groep 7 met minimaal zwemdiploma A;
  • In de wijk Noordwest slechts 3 van de 1 7 scholen meedoen aan het schoolzwemmen, terwijl de zwemvaardigheid lager ligt dan stedelijk.

Overwegende dat:

  • Het van groot belang is dat kinderen in het waterrijke Utrecht leren zwemmen;
  • De zwemvaardigheid onder kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status lager is;
  • Zolang er kinderen zijn die niet leren zwemmen, een daling van het schoolzwemmen een zorgelijke ontwikkeling is;
  • Utrecht moet nastreven om kinderen in groep 7 tenminste de basiszwemvaardigheden te laten beheersen;
  • Een zwemvangnetregeling een middel kan zijn om financieel kwetsbare kinderen, die geen schoolzwemmen krijgen de kans te geven om te leren zwemmen.

Verzoekt het college:

  • Met de schoolbesturen in gesprek te gaan in hoeverre zij in die wijken waar de zwemvaardigheid onder het stedelijke gemiddelde ligt tot gepaste maatregelen kunnen komen, zoals terugkeer schoolzwemmen of een zwemvangnetregeling;
  • De gemeenteraad voor de Voorjaarsnotabehandeling te informeren over de uitkomsten van de gesprekken.

Gadiza Bouazani, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen