Amen­dement Meer groen voor Wilhel­mi­nawerf


22 december 2016

Amendement 70/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 22 december 2016 ter behandeling van het bestemmingsplan "Kanaalweg 59, Transwijk",

Constaterende dat:

  • Er op basis van de Nota Stallen en Parkeren mogelijkheden zijn om het aantal parkeerplaatsen te verminderen door de inzet van deelauto’s en de inzet van extra fietsparkeerplaatsen;
  • Door al deze mogelijkheden optimaal te benutten het aantal parkeerplaatsen teruggebracht kan worden van 128 naar 111;
  • Binnen de bestemming woongebied, waar ook het parkeren in valt, het ook toegestaan en mogelijk is om meer groen te planten;
  • Daarom extra groenvoorzieningen in plaats van parkeerplaatsen mogelijk zijn zolang er (door toevoegen van extra deelauto’s of fietsparkeren) voldoende parkeerplaatsen overblijven om aan de parkeernorm te voldoen;
  • Het bestemmingsplan zelf dus niet aangepast hoeft te worden om extra groen/bomen mogelijk te maken;
  • Ook met de oplossingen die de ontwikkelaar in zijn brief van 16 december jongstleden voorstelt, er ruimte is om nog meer groen te realiseren doordat met toepassen van de minimum parkeernorm een kleinere gebouwde parkeervoorziening nodig is.

Overwegende dat:

  • Bomen en groen in de directe leefomgeving een bewezen meerwaarde hebben op het gebied van klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, ecologie en geestelijke en lichamelijke gezondheid;
  • De Merwedekanaalzone een stadswijk met hoge dichtheid wordt waarbij het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen in dit plan aansluit bij een duurzame en groene toekomst.

Besluit:

  • Beslispunt 5 te wijzigen in:

5. Het bestemmingsplan Kanaalweg 59, Transwijk dat is vastgelegd in het digitale bestand:

NL.IMRO.0344.BPKANAALWEG59-VA01.gml met ondergrond

NL.IMRO.0344.BPKANAALWEG59.dgn vast te stellen, waarbij de minimum parkeernorm wordt gehanteerd door het toevoegen van fietsparkeren, daarmee het aantal autoparkeerplaatsen te bepalen op 111 en de hiermee vrijgekomen ruimte in te vullen met bomen en groen. En het bestemmingsplan overeenkomstig aan te passen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Reinhild Freytag, Student & Starter
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CU, S&S, GL, PvdA

Tegen

D66, VVD, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Buitenruimte rondom ziekenhuizen gezonder en toegankelijker inrichten!

Lees verder

Motie Zwemvaardigheid Utrechtse kinderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer