Motie Buiten­ruimte rondom zieken­huizen gezonder en toegan­ke­lijker inrichten!


22 december 2016

Motie 264/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte

Constaterende dat:

  • ziekenhuislocaties UMC, Diakonessen ziekenhuis Utrecht en Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn niet zijn genoemd in de nota bij de gebiedsindeling;
  • dagelijks veel medewerkers, patiënten en bezoekers in contact komen met de openbare ruimten rondom de ziekenhuizen;
  • steeds meer ziekenhuizen investeren in groene binnenterreinen.

Overwegende dat

  • een gezonde en groenige inrichting van openbare ruimte bijdraagt aan sneller herstel van patiënten;
  • een goede inrichting ook bijdraagt aan het gevoel van betere sociale veiligheid van medewerkers, patiënten en bezoekers
  • met een goede en groenige inrichting van buitenruimte rondom ziekenhuizen je een goed visitekaartje afgeeft aan patiënten, bezoekers en medewerkers.

Draagt het college op:

  • om in overleg met bovengenoemde ziekenhuizen patiëntenorganisaties te komen tot een integraal groen inrichtingsplan van buitenruimten van deze ziekenhuizen.
  • het opgestelde inrichtingsplan aan de raad voor te leggen.
  • Indien middelen voor de uitvoering van het integraal groen en toegankelijk inrichtingsplan nodig zijn, hiervoor een voorstel aan de raad te doen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, CU

Tegen

VVD, GL, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, S&S, D66

Lees onze andere moties

Motie Ook maatwerk vanwege type woningen

Lees verder

Amendement Meer groen voor Wilhelminawerf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer