Motie Ook maatwerk vanwege type woningen


8 december 2016

Motie 234/2016

De raad van de gemeente Utrecht, bijeen in vergadering op 7 december 2016 ter behandeling van het Rekenkameronderzoek ‘Hulp bij Maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden’.

Constaterende dat:

  • De rekenkamer aanbeveelt dat om “…bij de indicatiestelling meer rekening te houden met (…) de woonsituatie…” (Raadsvoorstel rekenkameronderzoek, argument 1.2, p.6).
  • Het college in de verandering van de beleidsregels heeft opgenomen: “De grootte van het huis of de aanwezigheid van dieren is, in het algemeen, geen reden voor inzet van aanvullende uren.”

Overwegende dat:

  • De aanbeveling van de Rekenkamer, opgenomen in het raadsbesluit, niet ten volle aansluit op de vernieuwde beleidsregels.
  • Het onderzoek ‘normering van de basisvoorziening Schoon Huis’ van KPMG Plexus en Bureau HHM een zeer grote spreiding laat zien. Deze spreiding laat zich grotendeels verklaren door de verschillen in de type van huizen.
  • De mogelijkheid om maatwerk te bieden vanwege type woningen van belang is voor adequate ondersteuning.

Draagt het college op:

  • De beleidsregels Wmo2016 gemeente Utrecht zodanig aan te passen dat – in het algemeen – de type woning / woningsituatie wel reden kunnen zijn voor inzet van aanvullende uren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Selma Bas, D66
Stephan Oost, SBU
Marleen Haage, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, D66, SBU, PvdA, S&S

Tegen

GroenLinks, VVD, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Laat armoedebudget meegroeien met omvang van de doelgroep

Lees verder

Motie Buitenruimte rondom ziekenhuizen gezonder en toegankelijker inrichten!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer