Motie Laat armoe­de­budget meegroeien met omvang van de doelgroep


8 december 2016

Motie 236/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017,

Constaterende dat:

  • Het gemeentelijk budget voor armoedebestrijding de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven;
  • Het aandeel Utrechtse huishoudens op het wettelijk sociaal minimum is gestegen van 8,6% in 2009 (armoedenota 2012) naar 13,1% in 2014 (Utrecht Monitor 2015);
  • Daarnaast door de uitbreiding van de reikwijdte van diverse regelingen naar 125% van het wettelijk sociaal minimum de doelgroep verder is vergroot;
  • Het gemeentelijk armoedebudget de afgelopen jaren dus niet heeft meebewogen met de omvang van de doelgroep;

Overwegende dat:

  • Utrecht de komende jaren zal blijven groeien en deze groei vertaald zal worden in een hogere rijksbijdrage in het Gemeentefonds;
  • Het college jaarlijks bij de Voorjaarsnota keuzes maakt over de wijze waarop deze groei van de stad moet worden vertaald in groei van voorzieningen voor de Utrechters;
  • Het daarbij voor de hand ligt ook voorzieningen in het kader van het armoedebeleid mee te nemen;

Draagt het college op:

  • Bij de Voorjaarsnota 2017 met een voorstel te komen waarin het armoedebudget wordt gecorrigeerd voor de groei van de doelgroep van het armoedebeleid in de afgelopen jaren;
  • Hierbij tevens een voorstel te doen voor de wijze waarop het armoedebudget de komende jaren kan meebewegen met de omvang van de doelgroep

En gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, CU


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU

Tegen

VVD, SP, GL, D66, SS, SBU, CDA