Raads­bij­drage Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte


22 december 2016

Dank aan college en de ambtenaren voor het vele werk dat in deze kadernota is gaan zitten. De Partij voor de Dieren is blij met de wijzigingen, en blij dat er nu in ieder geval iets een alinea over klimaat is toegevoegd.

Maar de nieuw toegevoegde alinea roept bij ons wel meteen een vraag op:

In de alinea staat namelijk "Door stijgende temperatuur neemt recreatieve gebruik van onder meer parken toe". Wij vragen het maar even: neemt hierdoor ook het aantal parken, of de hoeveelheid park in de stad toe? Want dat is dan wel een vereiste lijkt ons.

Ten tweede, conform rijksbeleid moet de openbare ruimte van Utrecht in 2050 klimaatbestendig zijn. Dat vinden wij nogal ruim opgesteld en hopen dat de wethouder dit verder kan concretiseren. Dit vroegen wij ook al tijdens de commissie, maar zonder bevredigend antwoord. Daarom nogmaals de vraag: via welk scenario van klimaatverandering zal dat gebeuren? Wij bedoelen daarmee: is Utrecht ook in het ergste scenario van klimaatverandering voldoende beschermd?

Afsluitend: wij hopen op goede antwoorden van de wethouder op onze vragen, maar kunnen vooralsnog met de nota instemmen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

Lees verder

Commissiebijdrage biomassacentrale

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer