Raads­bij­drage Raads­voorstel bestem­mingsplan Kanaalweg 59 Wilhel­mi­nawerf


22 december 2016

De PvdD heeft tijdens de commissiebesprekingen over dit plan al aangeven positief te zijn over woningbouw op de locatie. Opvallend blijft het in dit plan dat parkeren plaatskrijgt op het maaiveld. Dus midden in die toch al zo schaarse open openbare ruimte. Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we dit tot een minimum beperken en we waren dan ook blij dat de wethouder in de commissie aangaf dat er nog mogelijkheden zijn om binnen de normen uit de parkeernota een aantal parkeerplaatsen te schrappen en daar groen van te maken.

Daarom hebben wij ons door een aantal behulpzame ambtenaren laten assisteren en precies uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen er nog geschrapt kunnen worden door het aanscherpen van de parkeerbalans binnen de vaststaande normen. Het gaat om maar liefst 17 parkeerplaatsen die we kunnen omzetten in groen door toevoegen van fietsparkeren en deelauto’s.

Daarom dien ik het volgende amendement in.

Daarnaast ontvingen we een aanvullende brief over de kwaliteit van water in ecologie. Daarin staat onder meer dat water van ecologische waarde kan zijn omdat rustig water naast het Merwedekanaal een rol kan spelen als paaiplaats voor vissen en voor water- en oeverbeplanting. Wij onderschrijven die waarde en zijn blij dat het college de ecologische waarde van blauw ook ziet. Tegelijkertijd vragen we ons af hoe vanzelfsprekend de invulling van deze ecologische waarde is bij een stuk water dat de naam “binnenhaven” draagt. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen of dieren en planten daadwerkelijk hun weg weten te vinden naar dit water als hier verder geen bijzondere aandacht of bescherming aan geboden wordt. Daarom wil ik aan het college vragen of zij zich na realisatie van dit plan actief wil inzetten om deze ecologische waarde ook daadwerkelijk te realiseren en te bevorderen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Marktverordening: geen kreeftenverkoop op de markt

Lees verder

Raadsbijdrage Duurzame leges

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer