Waarom PvdD toch voor woningen in natuur­gebied Haar­zuilens stemde


13 april 2017

Vandaag stemde de Utrechtse gemeenteraad over het bestemmingsplan Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens. Door dit plan krijgt Natuurmonumenten toestemming om op een drietal percelen aan de Ockhuizerweg en de Rijndijk in natuur- en recreatiegebied Haarzuilens nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om maximaal vijftien woningen op plekken waar eerder boerenschuren stonden. Het voelt raar dat een organisatie als Natuurmonumenten liever woningen bouwt dan natuur creeert. Toch stemde uiteindelijk ook de Partij voor de Dieren in met het plan. Lees hier waarom.

In 2011 bezuinigde kabinet Rutte I op de zogenaamde Recreatie om de Stad-opgave. Toenmalig staatssecretaris Bleker schrapte deze post van 40 miljoen euro en sindsdien is Natuurmonumenten op zoek naar aanvullende inkomsten. Sinds 2015 werkt de organisatie aan een plan voor een aantal woningen in Haarzuilens. Het gaat om maximaal vijftien, zeer duurzame woningen op percelen die nu een agrarische bestemming hebben. Als de woningen er eenmaal staan, kan Natuurmonumenten € 50.000 per jaar verdienen aan de verpachting van de grond. Dit wil zeggen dat Natuurmonumenten eigenaar blijft van de grond en dat de huiseigenaren betalen voor het gebruik ervan.

De bezuiniging van Rutte I trof naast Natuurmonumenten ook Staatsbosbeheer. Deze organisaties zijn hierdoor opgezadeld met een enorm dilemma. Ze zitten klem tussen de eigen missie enerzijds en geldzorgen anderzijds. Ze zijn genoodzaakt om bijvoorbeeld huizen te bouwen of evenementen te organiseren in de natuur. De Partij voor de Dieren zou ze graag helpen. Wij vinden dat een nieuwe landelijke regering extra budget moet vrijmaken voor de toch al zo kwetsbare groene recreatiegebieden in en om de stad. Het liefst hadden we de besluitvorming van gisteravond over het bestemmingsplan in Haarzuilens dan ook uitgesteld tot het moment dat duidelijk is wat de nieuwe regering op dit punt gaat doen en of het bouwen in dit natuurgebied wel écht noodzakelijk is voor de begroting van Natuurmonumenten.

Daarom diende raadslid Eva van Esch bij aanvang van de vergadering een ordevoorstel in om besluitvorming uit te stellen. De gemeenteraad stemde daar niet mee in. Bij de daadwerkelijke behandeling van het agendapunt diende ze een motie in om aan de formateurs van het nieuwe kabinet actief aandacht te vragen voor meer geld voor natuurrecreatie om de stad. De motie werd overgenomen door GroenLinks en Partij van de Arbeid, maar haalde geen meerderheid.

Omdat de Partij voor de Dieren vindt dat een groene organisatie als Natuurmonumenten geen slachtoffer moet worden van bezuinigingen stemden we in met het bestemmingsplan, net als alle andere partijen. Wel overigens met de stemverklaring: "We hopen dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de toch al spaarzame natuurgebieden niet hoeven aan te wenden voor aanvullende inkomsten die bezuinigingen moeten opvangen en de natuur kunnen beschadigen. Zodat het plan dat nu voorligt de eerste en ook de laatste keer is dat wij opgezadeld worden met de tweestrijd tussen geldzorgen en natuurbescherming waar natuurorganisaties mee te maken hebben."

Gerelateerd nieuws

Utrechts college van B&W wil kunstgraskorrels niet eerder verwijderen

In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren blijft het college van B&W volhouden dat het wat het RIVM én...

Lees verder

PvdD en andere partijen ontevreden over collegebeleid Vleutense brug

Vier Utrechtse politieke partijen zijn ontevreden over de opstelling van het college van B&W inzake een veilige brug voor wan...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief