Wijk­bij­een­komst Leidsche Rijn Groen


18 april 2014

Op woensdag 16 april 2014 was een van onze fractiemedewerkers aanwezig bij de bijeenkomst Groen in de Wijk, georganiseerd door wijkraad Leidsche Rijn. In deze wijk wordt veel gebouwd en dit gaat vaak ten koste van de dieren en de natuur in het gebied. De gemeente ging daarover in gesprek met bewoners en gaf een toelichting op het Wijkgroenplan dat is opgesteld voor de wijk.

Wat opviel was de grote betrokkenheid van de bewoners bij de dieren en natuur in Leidsche Rijn. Uit een wijkraadpleging bleek bijvoorbeeld dat 92% van de respondenten het belangrijk vindt dat er dieren in de buurt zijn. 98% wil dat de oude bomen die nog overgebleven zijn ook daadwerkelijk blijven staan. Er wordt op dit moment wel ‘nieuw groen’ aangelegd, maar dit gaat vaak ten koste van oude bomen, omdat men teveel uitgaat van bouwtekeningen. Bewoners willen meer schuilmogelijkheden voor dieren en meer bloemen in de buurt. Sommige mensen staan te popelen om zelf braakliggende terreinen in te zaaien met bloemenzaadjes, maar de gemeente doet dit graag in overleg.

De gemeente stelt zich welwillend op, maar geeft wel aan dat er een grote rol is weggelegd voor bewoners: zij moeten aangeven waar er groen moet komen en op welke manier. Samen met bewoners gaat de gemeente dan aan de slag. Er zijn ook diverse ‘potjes’ voor beschikbaar, zoals het leefbaarheidsbudget en ondersteuning in natura van de gemeente.

De Partij voor de Dieren gaf tijdens de bijeenkomst aan dat wij zeer bereid zijn om mee te werken en te blijven pleiten voor een groener en diervriendelijker Leidsche Rijn. Wij willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat dieren niet meer ontheemd raken en worden overreden, en we willen voorkómen dat mensen blijven uitkijken op lelijke braakliggende terreinen. Uit de avond bleek echter wel dat de gemeente steeds gebriefd moet worden door bewoners, want er wordt niet altijd goed afgestemd. Zo worden er bijvoorbeeld bomen geplant op braakliggende terreinen met veel troep in de grond, waardoor de bomen het niet overleven. Of er worden 250 meter van oude bomen nieuwe boompjes geplant, terwijl de oude bomen gekapt worden. Dat is natuurlijk zonde, dus het is belangrijk dat we er gezamenlijk voor zorgen dat Leidsche Rijn niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en natuur weer leefbaar wordt.

Gerelateerd nieuws

Braakliggend terrein bij Geuzenveste wordt bloemenzee

Op 12 en 13 april 2014 organiseerden bewoners van de Utrechtse Geuzenwijk (Zuilen) een Wild Zaai Weekend bij het braakliggend...

Lees verder

Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen

Op 25 april jl. presenteerde het nieuwe college van Utrecht haar collegeakkoord ‘Utrecht Maken We Samen’. De Partij voor de D...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief