Laat dieren­welzijn niet onder­sneeuwen


28 april 2014

Op 25 april jl. presenteerde het nieuwe college van Utrecht haar collegeakkoord ‘Utrecht Maken We Samen’. De Partij voor de Dieren is blij dat het nieuwe college zich inzet voor een meer duurzame gemeente en dat er een wethouder wordt aangesteld met o.a. dierenwelzijn in de portefeuille. Echter, vooral op het gebied van dierenwelzijn en groen houdt de PvdD de vinger aan de pols van het nieuwe college. Het is namelijk van belang dat er nú doorgepakt wordt en dat dieren, natuur en milieu een grotere rol dan voorheen gaan spelen in de besluitvorming van de Utrechtse politiek.

Het nieuwe college streeft ernaar de gemeente Utrecht klimaatneutraal te maken in 2030. De Partij voor de Dieren juicht dit streven toe en stimuleert het college nóg harder te werken aan initiatieven die het behalen van deze doelstelling mogelijk maken. Niet economische groei, maar een duurzame samenleving moet volgens de partij centraal staan.

Dieren en natuur niet laten ondersneeuwen
In het collegeakkoord is een kleine passage gewijd aan dieren en natuur. Eva van Esch, gemeenteraadslid Partij voor de Dieren: “Dat het nieuwe college het Meerjarig Groenprogramma 2014-2017 als uitgangspunt neemt en de sterk verouderde Nota Dierenrijk Utrecht (1999) gaat updaten is een goed streven, maar wij willen voorkómen dat deze onderwerpen ondergesneeuwd raken door de andere ambities voor Utrecht. De Partij voor de Dieren spoort het college daarom aan met ambitieuze plannen te komen voor het verbeteren van dierenwelzijn en de groene leefomgeving in Utrecht. Hier is de afgelopen raadsperiode nauwelijks aandacht voor geweest. Zo willen wij bijvoorbeeld een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren, willen we dierenwinkels en tuincentra stimuleren te stoppen met de verkoop van dieren en wordt het hoog tijd voor uittreedplaatsen voor dieren in de Utrechtse grachten.”

Grote rol voor inwoners Utrecht
Bij het vergroenen van de Utrechtse wijken is volgens de gemeente een grote rol weggelegd voor bewoners. Zo wordt er volgens de samenstellers van de wijkgroenplannen alleen aandacht besteed aan dieren als bewoners hierom vragen. De Partij voor de Dieren ziet daarom ook een belangrijke rol voor de inwoners van Utrecht als het gaat om dierenwelzijn. Met behulp van het Leefbaarheidsbudget kunnen mensen bijvoorbeeld hun wijk vergroenen en kunnen ze ervoor zorgen dat er meer losloopgebieden voor honden komen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Wijkbijeenkomst Leidsche Rijn Groen

Op woensdag 16 april 2014 was een van onze fractiemedewerkers aanwezig bij de bijeenkomst Groen in de Wijk, georganiseerd doo...

Lees verder

Actie tegen landbouwgif in Houten

De Partij voor de Dieren voert donderdag 8 mei actie tegen landbouwgif in de gemeente Houten. De fruitboomgaarden in deze gem...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief