Monde­linge Vragen De fiet­s­trommel op het honden­toilet


De Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat er een fietstrommel zal worden geplaatst op het hondentoilet aan het Minervaplein. Indien dat klopt, zou dat betekenen dat het hondentoilet kleiner wordt, terwijl die in het verleden ook al in omvang zou zijn afgenomen.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat er een fietstrommel wordt geplaatst op dit hondentoilet?

2. Klopt het dat het hondentoilet aan het Minervaplein voorheen ook al eens is verkleind?

3. Hoe is het college tot de afweging gekomen om een fietstrommel te plaatsen op het hondentoilet en ergens anders in de directe omgeving?

4. Hoe heeft de gemeente zich ingespannen om belanghebbende hondeneigenaren op de hoogte te stellen van het voornemen om een fietstrommel te plaatsen, zodat ook zij bezwaar kunnen maken?

5. Is het college bereid om een andere locatie te zoeken voor de fietstrommel of de plaatsing daarvan te heroverwegen? Zo nee, is het college bereid om te zorgen dat elders in de buurt extra ruimte komt voor hondentoiletten?

Inwoners kunnen een aanvraag indienden voor een fietstrommel. Bij de aanvraag moet aan de voorwaarden worden voldaan. Om te beoordelen of een fietstrommel kan worden geplaatst, wordt gekeken naar de noodzaak om parkeerplekken op te heffen, de parkeerdruk, ondergrondse belemmeringen, sociale- en verkeersveiligheid en budgettaire mogelijkheden. Het behouden van groen wordt niet als criterium genoemd.

6. Is het college bereid om het behouden van groen ook als voorwaarde op te nemen voor de aanvraag van een fietstrommel?