Monde­linge Vragen De fiet­s­trommel op het honden­toilet


Indiendatum: 13 dec. 2018

Mondelinge vragen 5, 13 december 2018

De Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat er een fietstrommel zal worden geplaatst op het hondentoilet aan het Minervaplein. Indien dat klopt, zou dat betekenen dat het hondentoilet kleiner wordt, terwijl die in het verleden ook al in omvang zou zijn afgenomen.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat er een fietstrommel wordt geplaatst op dit hondentoilet?

2. Klopt het dat het hondentoilet aan het Minervaplein voorheen ook al eens is verkleind?

3. Hoe is het college tot de afweging gekomen om een fietstrommel te plaatsen op het hondentoilet en ergens anders in de directe omgeving?

4. Hoe heeft de gemeente zich ingespannen om belanghebbende hondeneigenaren op de hoogte te stellen van het voornemen om een fietstrommel te plaatsen, zodat ook zij bezwaar kunnen maken?

5. Is het college bereid om een andere locatie te zoeken voor de fietstrommel of de plaatsing daarvan te heroverwegen? Zo nee, is het college bereid om te zorgen dat elders in de buurt extra ruimte komt voor hondentoiletten?

Inwoners kunnen een aanvraag indienden voor een fietstrommel. Bij de aanvraag moet aan de voorwaarden worden voldaan. Om te beoordelen of een fietstrommel kan worden geplaatst, wordt gekeken naar de noodzaak om parkeerplekken op te heffen, de parkeerdruk, ondergrondse belemmeringen, sociale- en verkeersveiligheid en budgettaire mogelijkheden. Het behouden van groen wordt niet als criterium genoemd.

6. Is het college bereid om het behouden van groen ook als voorwaarde op te nemen voor de aanvraag van een fietstrommel?

Erik Strandstra, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 dec. 2018
Antwoorddatum: 13 dec. 2018

Mondelinge vragen 5, 13 december 2018

De Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat er een fietstrommel zal worden geplaatst op het hondentoilet aan het Minervaplein. Indien dat klopt, zou dat betekenen dat het hondentoilet kleiner wordt, terwijl die in het verleden ook al in omvang zou zijn afgenomen.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat er een fietstrommel wordt geplaatst op dit hondentoilet?

Aan de orde zijn de voorwaarden voor het plaatsen van een fietstrommel. Dat is in dit geval volgens de oude procedure gebeurd. Oorspronkelijk was er een wat meer uitgebreide procedure. Wij hebben van de ChristenUnie-fractie veel vragen gekregen of dat niet gemakkelijker en sneller kon. Wij hebben daarom vorig jaar de procedure vereenvoudigd. Daarvan is de raad op de hoogte gebracht.

2. Klopt het dat het hondentoilet aan het Minervaplein voorheen ook al eens is verkleind?

3. Hoe is het college tot de afweging gekomen om een fietstrommel te plaatsen op het hondentoilet en ergens anders in de directe omgeving?

4. Hoe heeft de gemeente zich ingespannen om belanghebbende hondeneigenaren op de hoogte te stellen van het voornemen om een fietstrommel te plaatsen, zodat ook zij bezwaar kunnen maken?

5. Is het college bereid om een andere locatie te zoeken voor de fietstrommel of de plaatsing daarvan te heroverwegen? Zo nee, is het college bereid om te zorgen dat elders in de buurt extra ruimte komt voor hondentoiletten?

Dit is in de omgeving heel grondig gedaan, inclusief draagvlakonderzoek en locatieopties. Uiteindelijk was er ongeveer 70% steun van de omgeving.
Het is goed om te weten dat het niet zomaar een fietstrommel is, maar een voorziening voor iemand met een beperking die er zijn hulpmiddelen plaatst. lk weet het niet zeker, maar dat kan iets te maken hebben met de afstand tot de woning van de betrokken persoon. Wij hebben goed bekeken wat allemaal kan. Dit is er als beste uitgekomen. Het is een plekje van 5,5 m2. Het effect is beperkt. Wij hebben geen betere plek kunnen vinden. lk moet wel zeggen dat bij het proces geen hondeneigenaren zijn betrokken, behalve hondenbezitters die toevallig in de buurt wonen. lk dit geval zullen wij niet nog verder kijken. Dit is uitermate zorgvuldig gegaan. Wij denken dat het resultaat acceptabel is.

Inwoners kunnen een aanvraag indienden voor een fietstrommel. Bij de aanvraag moet aan de voorwaarden worden voldaan. Om te beoordelen of een fietstrommel kan worden geplaatst, wordt gekeken naar de noodzaak om parkeerplekken op te heffen, de parkeerdruk, ondergrondse belemmeringen, sociale- en verkeersveiligheid en budgettaire mogelijkheden. Het behouden van groen wordt niet als criterium genoemd.

6. Is het college bereid om het behouden van groen ook als voorwaarde op te nemen voor de aanvraag van een fietstrommel?

Wij hebben een nieuwe en wat lichtere procedure. Wij willen mensen fietstrommels blijven aanbieden. Daar is in de raad vraag naar geweest. Wij willen bekijken of deze nieuwe procedure werkt.
Er natuurlijk een strijd om ruimte gaande. Ook staat groen zeer hoog op onze agenda. De PvdD-fractie kan erop rekenen dat wij dit soort werk niet lichtvaardig doen.

Erik Strandstra, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Recreatie in Utrecht

Lees verder

Schriftelijke vragen Toezicht kapactiviteiten in The Swamp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer